Onze Joost adviseert - Onze Joost

Onze Joost adviseert

Implementatie- trajecten, het aanwijsbeleid, accreditatie, certificering, opleidings- adviezen, een leven lang leren… Onze Joost helpt je slim vooruit te blijven gaan. Dat doen we slim, omdat we kennis van de branche en de meest actuele ontwikkelingen hebben. Hieronder vind je waar we je bij kunnen helpen.

 

Opzet van het aanwijsbeleid NEN-EN 50110-1/NEN 3140 – gratis adviesgesprek

 

Volgens het ARBO-besluit (artikel 3.5 lid 1) moeten mensen die elektrotechnische werkzaamheden of gevaarlijke bedieningshandelingen uitvoeren bevoegd zijn. Dit moet schriftelijk geregeld zijn. De NEN 3140 is een minimale set van eisen hiervoor. Deze NEN is geen verplichting, maar als je deze hanteert voldoe je aan de ARBO-wet. Volgens deze NEN 3140 mogen Voldoende Onderrichte Personen, Vakbekwame Personen, Installatieverantwoordelijken en Werkverantwoordelijken dan pas aan elektrotechnische installaties werken. Alleen bij voldoende aantoonbare ‘vakbekwaamheid’ kan er veilig gewerkt worden aan deze installaties.

 

De vraag ‘wie mag wat doen aan een installatie?’ leidt vanzelf tot een taakverdeling. De werkgever bepaalt dat uiteindelijk zelf met het ‘aanwijzingsbeleid’. Hierin leg je vast bij welke functies welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden horen. Zo is per persoon duidelijk wat iemand wel of niet mag doen.

 

Wanneer personen geen formele, schriftelijke benoeming hebben worden zij beschouwd als Leek en mogen zij volgens de NEN 3140 geen handelingen verrichten aan elektrotechnische installaties. Het maakt hierbij niet uit welke andere opleidingen de persoon heeft gevolgd of wat zijn functie is. Zolang er geen formele benoeming (aanwijzing) is, wordt niet voldaan aan de eisen van de NEN 3140.

 

Onze Joost ondersteunt je bij dit aanwijsbeleid aan de hand van een overzichtelijk stappenplan. Per organisatie kan het stappenplan verschillen.

 

Lees meer...

 

Stap 1 (ca. 1 dag)

Het bepalen hoe en welke E-werkzaamheden er binnen jouw bedrijf worden uitgevoerd. Hiervoor komt onze vakspecialist op jouw bedrijf om de werkzaamheden te observeren en medewerkers te interviewen. De 1e stap resulteert in een bevindingenrapportage.

 

Stap 2 (ca 1 dag)

Het ontwikkelen van werkinstructies. Deze werkinstructies worden zo opgezet dat ze binnen alle takken van jouw bedrijf bruikbaar zijn. Dit om inzetbaarheid bij de medewerkers te creëren of te behouden. Tevens wordt er gekeken, welke medewerkers op welk niveau kunnen worden aangewezen.  Dit om mensen zonder belemmering hun werk te kunnen laten doen, maar toch geen afbreuk te doen aan de juridische verantwoordelijkheden van het bedrijf.

 

Stap 3 (ca. 1 dag)

Het bepalen van het vakbekwaamheidsniveau van de medewerkers. Dit is een van de pilaren waarop de aanwijzing rust.  Onze Joost geeft hierin een passend advies en stelt samen met jou een communicatieplan op om de medewerkers te informeren over hun aanwijzing en de eventuele scholingstrajecten. Dit communicatieplan bestaat uit een planning van de communicatie momenten en het per aanwijsniveau opstellen van een brief/email met daarin uitgelegd de reden van het aanwijsbeleid, het niveau van de aanwijzing en het daaruit voortvloeiende opleidingstraject.

 

Als medewerkers het gewenste WEB-niveau niet aantoonbaar hebben, zijn er twee mogelijkheden om hieraan een invulling te geven:

 1. Door middel van een Ervaringsassessment wordt het WEB niveau gemeten en gewaardeerd, zodat er alsnog een borging voor het niveau wordt bewerkstelligd.
 2. Door middel van een scholingstraject wordt de medewerker tot het passende niveau bijgeschoold.

 

Stap 4 (ca. 1 dag)

Het daadwerkelijk aanwijzen van medewerkers die voldoen aan de vastgestelde criteria, het borgen van de veiligheid en het vaststellen van de wettelijke verplichtingen van jou als werkgever (denk aan toolbox-meetings, periodieke scholing etc.).  Op basis van het hiervoor geconstateerde, moeten medewerkers door middel van een aanwijsbrief door de werkgever worden aangewezen.  Deze brief en de daarbij behorende bijlagen worden door onze vakspecialist in samenwerking met jou opgesteld.

 

Wat levert het op:

Na afloop van het consultancytraject beschik je – naast de bevindingenrapportage – over:

 • Uitgewerkte werkprocedures
 • Een aanwijsbrief per niveau
 • Per aanwijzingsniveau een overzicht van aan te wijzen medewerkers.
 • Een communicatieplan (inclusief brief en/of mail).
 • Een (bij)scholingsadvies met een investeringsparagraaf

 

Gratis Adviesgesprek

Neem contact op met onze Wiet voor een gratis adviesgesprek.

Mail Wiet: wiet@onzejoost.nl 

Of bel Wiet: 020 363 83 83

 

Waterzijdig inregelen bespaart, verbetert en biedt kansen

 

Hoog energieverbruik en slecht comfort: waterzijdig inregelen biedt de oplossing tegen een kleine investering. Overheid, de branche en OTIB beseffen dit dondersgoed en stimuleren dit door geld en geluid (subsidies en marketingcampagnes); het wordt voor grootverbruikers een verplichting en erkende maatregel en in de energie-prestatie-regelgeving krijgt het een gunstig effect op de uitkomst. Al met al, waterzijdig inregelen biedt kansen. Maar wie gaat dat doen terwijl er al een tekort aan mensen is: Onze Joost.

 

Lees meer...

 

Hoog energieverbruik en slecht comfort: niet goed ingeregeld

Bij heel veel woningen en gebouwen is de Cv-installatie niet optimaal ingeregeld. Dit geldt ook voor nieuwbouw. Niet goed inregelen heeft nadelige gevolgen voor het energieverbruik en comfort. Geen efficiënte verbranding, verkeerde watertemperaturen. De gevolgen zijn dat het ‘s morgens niet op tijd warm is, dat er ‘s nachts gestookt moet worden, en dat niet elk vertrek warm genoeg is.

 

Waterzijdig inregelen biedt de oplossing tegen een kleine investering

Door de doorstroming van het water in de radiatoren beter in te stellen, verbetert de warmteafgifte ervan, waardoor het gasverbruik met 10% tot soms wel 20% daalt. Door de betere warmteverdeling tussen de radiatoren zorg je er bovendien voor dat kamers niet meer te warm of te koud worden ten opzichte van de rest van het huis of het gebouw. Een kleine investering die snel is terg verdiend.

 

Overheid, de branche en OTIB stimuleren met ‘geld en geluid’

Zowel de overheid de brancheorganisaties zoals OTIB zijn er zo erg van doordrongen dat waterzijdig inregelen bespaart en verbetert, dat zij dit actief gaan stimuleren door onder andere marketingcampagnes richting de gebruikers en subsidiemogelijkheden, zoals de SEEH-subsidie (indien uitgevoerd door een erkend installateur).

 

Erkende maatregel

Waterzijdig inregelen wordt een erkende maatregel. Dit betekent dat bedrijven en instellingen die meer dan 25.000 m³ gas of 50.000 kWh stroom verbruiken worden verplicht balans te brengen tussen opwekker en afgiftesysteem. De erkenning betekent dat waterzijdig inregelen op de lijst met energiebesparende investeringen komt, waarmee deze bedrijven moeten voldoen aan de wettelijke energiebesparingsverplichting. Van waterzijdig inregelen is bekend dat de terugverdientijd kort is. De verplichting biedt kansen voor installatiebedrijven.

 

Ook concrete beloning bij inregeling

Waterzijdig inregelen gaat positief beloond worden in onder andere regelgeving als Energie Prestatie. Een officiële rapportage conform de NEN-EN 14336 heeft een gunstige invloed op de beoordeling van het energieverbruik van het gebouw of de woning.

 

Kansen

Waterzijdig inregelen biedt dus kansen:

 • Als installateur of adviesbureau een extra dienst aanbieden aan gebouw- en woningeigenaren
 • Follow-up voor een installateur bij noodzakelijke aanpassingen of gebreken

 

Wie gaat dat doen terwijl er al een tekort aan mensen is: Onze Joost

Onze Joost biedt kennis en een team van goed opgeleide gespecialiseerde monteurs waterzijdig inregelen (wzi). Deze monteurs regelen in volgens de gevraagde normen en stellen een officiële rapportage op volgens de NEN.

 • Als installateur kunt u deze extra dienst aanbieden aan uw opdrachtgevers door onze monteurs in te huren of volledige opdrachten aan ons wzi-team uit te besteden.
 • Wij kunnen ook uw eigen monteurs volledig opleiden en inwerken.

 

Wij gaan graag met u in overleg over de kansen die dit biedt zonder dat het veel van u vraagt. Meer weten? Neem contact op met Onze Joost, Michiel Beck

E-mail: michiel@onzejoost.nl

Telefoon: 020 363 83 83

Mobiel: 06 19 85 00 57

Website: www.onzejoost.nl/waterzijdig_inregelen

 

Nuttige info/ websites:

 

LEREN EN WERKEN

ONZE JOOST, NEEM JE CONTACT MET ME OP?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.