Onze Joost adviseert - Onze Joost

Onze Joost adviseert

Implementatie- trajecten, het aanwijsbeleid, accreditatie, certificering, opleidings- adviezen, een leven lang leren… Onze Joost helpt je slim vooruit te blijven gaan. Dat doen we slim, omdat we kennis van de branche en de meest actuele ontwikkelingen hebben. Hieronder vind je waar we je bij kunnen helpen.

 

Opzet van het aanwijsbeleid NEN-EN 50110-1/NEN 3140 – gratis adviesgesprek

 

NEN 3140 is de norm voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties. Deze norm heeft als doel dat de elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen deugdelijk zijn en dat er veilig aan met elektrische installaties wordt gewerkt. Elektrische installaties die aan de normen voldoen zijn niet alleen veilig, maar leveren ook een wezenlijke bijdrage aan de bedrijfscontinuïteit. Een goede elektrische bedrijfsvoering leidt tot een hoger rendement.

 

Lees meer...

 

Veel organisaties zijn geruime tijd bezig NEN 3140 toe te passen. De praktijk wijst uit dat het niet makkelijk is om naast het primaire proces en de waan van de dag structureel de elektrische veiligheid op een hoger niveau te brengen en te houden.

 

Om je te ondersteunen in het verbeteren van de elektrische bedrijfsvoering hanteren wij onderstaand stappenplan. Per organisatie kan het stappenplan verschillen.

 

Stap 1 (ca. 1 dag)

Het bepalen hoe en welke E-werkzaamheden er binnen jouw bedrijf worden uitgevoerd. Hiervoor komt onze vakspecialist op jouw bedrijf om de werkzaamheden te observeren en medewerkers te interviewen. De 1e stap resulteert in een bevindingenrapportage.

 

Stap 2 (ca 1 dag)

Het ontwikkelen van werkinstructies. Deze werkinstructies worden zo opgezet dat ze binnen alle takken van jouw bedrijf bruikbaar zijn. Dit om inzetbaarheid bij de medewerkers te creëren of te behouden. Tevens wordt er gekeken, welke medewerkers op welk niveau kunnen worden aangewezen.  Dit om mensen zonder belemmering hun werk te kunnen laten doen, maar toch geen afbreuk te doen aan de juridische verantwoordelijkheden van het bedrijf.

 

Stap 3 (ca. 1 dag)

Het bepalen van het vakbekwaamheidsniveau van de medewerkers. Dit is een van de pilaren waarop de aanwijzing rust.  Onze Joost geeft hierin een passend advies en stelt samen met jou een communicatieplan op om de medewerkers te informeren over hun aanwijzing en de eventuele scholingstrajecten. Dit communicatieplan bestaat uit een planning van de communicatie momenten en het per aanwijsniveau opstellen van een brief/email met daarin uitgelegd de reden van het aanwijsbeleid, het niveau van de aanwijzing en het daaruit voortvloeiende opleidingstraject.

 

Als medewerkers het gewenste WEB-niveau niet aantoonbaar hebben, zijn er twee mogelijkheden om hieraan een invulling te geven:

  1. Door middel van een Ervaringsassessment wordt het WEB niveau gemeten en gewaardeerd, zodat er alsnog een borging voor het niveau wordt bewerkstelligd.
  2. Door middel van een scholingstraject wordt de medewerker tot het passende niveau bijgeschoold.

 

Stap 4 (ca. 1 dag)

Het daadwerkelijk aanwijzen van medewerkers die voldoen aan de vastgestelde criteria, het borgen van de veiligheid en het vaststellen van de wettelijke verplichtingen van jou als werkgever (denk aan toolbox-meetings, periodieke scholing etc.).  Op basis van het hiervoor geconstateerde, moeten medewerkers door middel van een aanwijsbrief door de werkgever worden aangewezen.  Deze brief en de daarbij behorende bijlagen worden door onze vakspecialist in samenwerking met jou opgesteld.

 

Wat levert het op:

Na afloop van het consultancytraject beschik je – naast de bevindingenrapportage – over:

  • Uitgewerkte werkprocedures
  • Een aanwijsbrief per niveau
  • Per aanwijzingsniveau een overzicht van aan te wijzen medewerkers.
  • Een communicatieplan (inclusief brief en/of mail).
  • Een (bij)scholingsadvies met een investeringsparagraaf

 

Gratis Adviesgesprek

Neem contact op met onze Wiet voor een gratis adviesgesprek.

Mail Wiet: wiet@onzejoost.nl 

Of bel Wiet: 020 363 83 83

NEEM JE CONTACT MET ME OP, ONZE JOOST?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.