aanwijsbeleid - Onze Joost

OPZET VAN HET AANWIJSBELEID

NEN-EN 50110-1/NEN 3140 – GRATIS ADVIESGESPREK

 

Volgens het ARBO-besluit (artikel 3.5 lid 1) moeten mensen die elektrotechnische werkzaamheden of gevaarlijke bedieningshandelingen uitvoeren bevoegd zijn. Dit moet schriftelijk geregeld zijn. De NEN 3140 is een minimale set van eisen hiervoor. Deze NEN is geen verplichting, maar als je deze hanteert voldoe je aan de ARBO-wet. Volgens deze NEN 3140 mogen Voldoende Onderrichte Personen, Vakbekwame Personen, Installatieverantwoordelijken en Werkverantwoordelijken dan pas aan elektrotechnische installaties werken. Alleen bij voldoende aantoonbare ‘vakbekwaamheid’ kan er veilig gewerkt worden aan deze installaties.

 

De vraag ‘wie mag wat doen aan een installatie?’ leidt vanzelf tot een taakverdeling. De werkgever bepaalt dat uiteindelijk zelf met het ‘aanwijzingsbeleid’. Hierin leg je vast bij welke functies welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden horen. Zo is per persoon duidelijk wat iemand wel of niet mag doen.

 

Wanneer personen geen formele, schriftelijke benoeming hebben worden zij beschouwd als Leek en mogen zij volgens de NEN 3140 geen handelingen verrichten aan elektrotechnische installaties. Het maakt hierbij niet uit welke andere opleidingen de persoon heeft gevolgd of wat zijn functie is. Zolang er geen formele benoeming (aanwijzing) is, wordt niet voldaan aan de eisen van de NEN 3140.

 

Onze Joost ondersteunt je bij dit aanwijsbeleid aan de hand van een overzichtelijk stappenplan. Per organisatie kan het stappenplan verschillen.

 

Stap 1 (ca. 1 dag)

Het bepalen hoe en welke E-werkzaamheden er binnen jouw bedrijf worden uitgevoerd. Hiervoor komt onze vakspecialist op jouw bedrijf om de werkzaamheden te observeren en medewerkers te interviewen. De 1e stap resulteert in een bevindingenrapportage.

 

Stap 2 (ca 1 dag)

Het ontwikkelen van werkinstructies. Deze werkinstructies worden zo opgezet dat ze binnen alle takken van jouw bedrijf bruikbaar zijn. Dit om inzetbaarheid bij de medewerkers te creëren of te behouden. Tevens wordt er gekeken, welke medewerkers op welk niveau kunnen worden aangewezen.  Dit om mensen zonder belemmering hun werk te kunnen laten doen, maar toch geen afbreuk te doen aan de juridische verantwoordelijkheden van het bedrijf.

 

Stap 3 (ca. 1 dag)

Het bepalen van het vakbekwaamheidsniveau van de medewerkers. Dit is een van de pilaren waarop de aanwijzing rust.  Onze Joost geeft hierin een passend advies en stelt samen met jou een communicatieplan op om de medewerkers te informeren over hun aanwijzing en de eventuele scholingstrajecten. Dit communicatieplan bestaat uit een planning van de communicatie momenten en het per aanwijsniveau opstellen van een brief/email met daarin uitgelegd de reden van het aanwijsbeleid, het niveau van de aanwijzing en het daaruit voortvloeiende opleidingstraject.

 

Als medewerkers het gewenste WEB-niveau niet aantoonbaar hebben, zijn er twee mogelijkheden om hieraan een invulling te geven:

  1. Door middel van een Ervaringsassessment wordt het WEB niveau gemeten en gewaardeerd, zodat er alsnog een borging voor het niveau wordt bewerkstelligd.
  2. Door middel van een scholingstraject wordt de medewerker tot het passende niveau bijgeschoold.

 

Stap 4 (ca. 1 dag)

Het daadwerkelijk aanwijzen van medewerkers die voldoen aan de vastgestelde criteria, het borgen van de veiligheid en het vaststellen van de wettelijke verplichtingen van jou als werkgever (denk aan toolbox-meetings, periodieke scholing etc.).  Op basis van het hiervoor geconstateerde, moeten medewerkers door middel van een aanwijsbrief door de werkgever worden aangewezen.  Deze brief en de daarbij behorende bijlagen worden door onze vakspecialist in samenwerking met jou opgesteld.

 

Wat levert het op:

Na afloop van het consultancytraject beschik je – naast de bevindingenrapportage – over:

  • Uitgewerkte werkprocedures
  • Een aanwijsbrief per niveau
  • Per aanwijzingsniveau een overzicht van aan te wijzen medewerkers.
  • Een communicatieplan (inclusief brief en/of mail).
  • Een (bij)scholingsadvies met een investeringsparagraaf

 

Gratis Adviesgesprek

Neem contact op met onze Wiet voor een gratis adviesgesprek.

Mail Wiet: wiet@onzejoost.nl

Of bel Wiet: 020 363 83 83