Algemene Voorwaarden training - Onze Joost

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ONZE JOOST

 

 

INSCHRIJVEN

Na aanmelding voor een cursus ben je ingeschreven als cursist voor de desbetreffende cursus. Deze algemene voorwaarden zijn vanaf dat moment van toepassing.

 

Je meldt je aan via een inschrijfformulier of – bij incompany – opdrachtbevestiging na goedkeuring van een op maat gemaakte offerte. Deze kan je opsturen of via Internet invullen. Na aanmelding ontvang je een schriftelijke of digitale bevestiging van je inschrijving. Een open inschrijving voor een cursus is mogelijk op de in de studiegids of website (www.onzejoost.com) genoemde data voor zover het aantal cursusplaatsen dit toelaat.

 

Vanzelfsprekend zoeken wij, in het geval geen plaats beschikbaar is, naar een datum waarop je de cursus alsnog kunt volgen. Een cursus kan bij onvoldoende deelnemers geannuleerd worden of naar een andere datum verplaatst worden. Ook kunnen zich situaties voordoen waardoor wij uit overmacht gedwongen zijn een cursus te annuleren. Wij zoeken dan naar een alternatief door bijvoorbeeld een andere datum aan te bieden voor het volgen van de cursus. Als wij een cursus op enig moment annuleren dan zijn er voor jou uiteraard geen kosten aan verbonden, nog voor ons.

 

 

LESMATERIAAL

Onze Joost stelt voor alle cursussen lesmateriaal (presentatie, cursusmap, reader en dergelijke – digitaal of op papier) beschikbaar. Reproductie van lesmateriaal mag alleen geschieden met schriftelijke toestemming van Onze Joost. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. Ook het verwerken van lesmateriaal in andere cursussen is niet toegestaan.

 

 

DEELNAME, CERTIFICAAT VAN DEELNAME EN EXAMENS

Vanzelfsprekend is het voor jou als deelnemer belangrijk om deel te nemen aan het volledige programma van een cursus. Volg je de cursus volledig, dan ontvang je een certificaat van deelname. Daarnaast kunnen er aanvullende eisen zijn voor het verkrijgen van een certificaat van deelname of diploma. Voor een aantal cursussen is een examen mogelijk, of zelfs vereist. Ook dit wordt vermeld bij de desbetreffende cursussen.

 

 

CURSUSPRIJZEN EN BETALING

Onze Joost verstuurt na aanmelding bij de open opleidingen de factuur. Betaling wordt verlangd binnen twee weken na ontvangst van de factuur. Indien de factuur niet betaald is, kan deelname van de cursus niet plaatsvinden.

Bij incompany opleidingen wordt de factuur bij opdracht verstuurd, indien niet anders vermeld.

  

 

ANNULERING

  • Tot vier weken voor aanvang van de cursus kan je kosteloos annuleren.
  • Binnen vier weken en 24 uur vóór aanvang van de cursus wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht.
  • Annuleer je binnen 24 uur voor de aanvang van de cursus, dan wordt 100% van de cursusprijs in rekening gebracht.

De reden is dat wij reeds kosten gemaakt hebben die cursusgebonden zijn.  Je dient schriftelijk te annuleren. In plaats van het annuleren van een inschrijving kan je een collega als plaatsvervanger laten deelnemen. Daarvoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. aangeboden. In de studiegids of op de website wordt per cursus aangegeven wat van toepassing is.

 

 

PRIVACY-VERKLARING

Persoonlijke informatie die we verzamelen naar aanleiding van intake-gesprekken en tests ten behoeve van trainingen en aanverwante vormen van onze dienstverlening worden op geen enkele wijze geregistreerd. Antwoorden en uitkomsten worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt op geen enkele manier aan derden beschikbaar gesteld. De privacy van onze cursisten is dus gewaarborgd.

 

Alleen wanneer de cursist, de opdrachtgever en Onze Joost andere schriftelijke afspraken met elkaar gemaakt hebben, kan afgeweken worden van deze regel. In dat geval moeten alle partijen hiermee akkoord zijn.

 

 

NEDERLANDS RECHT

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 

PERSOONSREGISTRATIE

Door het aangaan van een overeenkomst met Onze Joost wordt aan Onze Joost toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Onze Joost uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Onze Joost zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.