EVC-traject - Onze Joost

Geaccrediteerd EVC-traject

Je wilt erkend installateur worden: het is een eis van je opdrachtgever of je wilt bijvoorbeeld het zegelrecht aanvragen. Je beschikt echter niet over een officieel vakdiploma benodigd voor het aanvragen van die erkenning… Maar je hebt wel aantoonbare vakkennis en werkervaring in het ontwerpen, aanleggen, beheren en onderhouden van installaties. Dan kan je je opgedane kennis en ervaring laten meten en waarderen door deel te nemen aan een branche-EVC, in plaats van het volgen van een volledige vakopleiding. Dat scheelt tijd en geld.

 

Uitgangspunt voor een EVC-procedure zijn de in de vastgestelde vakspecifieke erkenningsregelingen beschreven eisen voor het verkrijgen van een bedrijfserkenning opgesteld door InstallQ (voorheen KvINL/Sterkin) voor één of meerdere van de volgende vakdisciplines:

 

 • Laagspanningsinstallaties
 • Gasinstallaties
 • Leidingwaterinstallaties

 

In het kort

EVC meet op een objectieve manier jouw kennis en kunde. Ook al heb je dus niet het vereiste vakdiploma, door praktijkervaring kun je inmiddels wel over (een deel van) de competenties beschikken. Door deelname aan een EVC-procedure ligt een erkenning binnen handbereik.

Tijdens de procedure worden jouw verworven competenties naast de in de erkenningsregelingen beschreven vakspecifieke eisen gelegd en vergeleken. Heb je alle onderdelen aangetoond, dan ontvang je jouw Ervaringscertificaat en een bewijs van vakbekwaamheid.

Het EVC-certificaat heeft een officiële status waarmee je een erkenningsaanvraag kan indienen bij InstallQ.

 

Geaccrediteerd en onafhankelijk

De EVC-trajecten worden uitgevoerd door onze onafhankelijke partner Certiforce.

Kosteloze Toelatingsprocedure

Eerst doorloop je een compacte kosteloze toelatingsprocedure of deelname aan EVC voor jou zinvol is. Je vult een intakeformulier in, die wij vervolgens beoordelen. De uitkomst kan zijn:

 1. Ja, een EVC-procedure zal zinvol zijn en we starten de procedure op.
 2. Nee, we kunnen op voorhand al zien dat een EVC-procedure niet positief afgerond zal worden. Dus beginnen we er ook niet aan. Zonde van je tijd en je geld. We laten je echter niet met lege handen staan. Je kan bij Onze Joost dan wel een modulaire SPRINT-opleiding volgen, waardoor je bij positieve afronding alsnog aan de vereisten voldoet. Het duurt alleen wat langer dan een EVC-procedure.

Eenmaal toegelaten tot de EVC-procedure

De EVC-procedure technische beheerder omvat vier onderdelen:

 1. Jouw bewijsmateriaal, “jouw portfolio”
 2. Een zelfreflectie
 3. De beoordeling, bestaande uit:
  1. een criteriumgericht interview
  2. een werkplekonderzoek
 4. De rapportage: het bewijs van jouw vakmanschap

 

ONDERDEEL 1. Bewijsmateriaal: het portfolio

Voor de eerste stap van jouw EVC-procedure verzamel jijzelf zoveel mogelijk relevant en authentiek bewijsmateriaal. Het is belangrijk dat je zelf een digitaal ervaringsportfolio aanlegt met daarin alle bewijsstukken van jouw vakmanschap. Dit kunnen zijn:

 • Diploma’s en certificaten

Hier staan jouw diploma’s en certificaten toegelicht (inclusief eventuele cijferlijsten en/of opleidingsportfolio).

 • Werkervaring

Beschrijf hier jouw werkervaring, aan welke projecten heb je gewerkt, wat was jouw bijdrage hierin maak een bijlage met eventuele concrete projectplannen, uitwerkingen, offertes of foto’s.

 • Overige documenten

Hier staan publicaties of ander materiaal waaruit jouw vakmanschap of ervaring blijkt.

 

Het ervaringsportfolio is dus een belangrijk onderdeel van het traject en vormt de basis voor een oordeelsvorming van de beoordelaar.

 

Weinig tijd?
Heb je weinig tijd om je Ervaringsportfolio zelf te vullen of ben je digitaal onvoldoende vaardig? Dan kunnen wij een handje helpen bij het opbouwen van jouw portfolio. Hoe gaat dit in zijn werk? Je krijgt van ons een overzicht van de verschillende soorten bewijsmateriaal die in jouw portfolio moet worden opgenomen. Jij gaat zelf aan de slag met het verzamelen van actueel en relevant bewijsmateriaal. Zodra je voldoende bewijs hebt verzameld meldt je dit bij ons. Wij plannen alvast een afspraak met je in voor een criterium gericht interview en werkplekbezoek (zie ook onderdeel 3. de beoordeling). Ondertussen plaatsen wij het bewijsmateriaal op de juiste plaats in jouw portfolio. Mocht tijdens het interview blijken dat er nog aanvullend bewijsmateriaal boven tafel komt dan mag je dit na afloop van het interview naar ons toesturen en voegen wij dit nog toe aan jouw portfolio.

 

ONDERDEEL 2. Zelfreflectie

In het traject geldt niet alleen de mening van de beoordelaar, maar ook jouw eigen mening over jouw eigen werkzaamheden. Voor de zelfreflectie beantwoordt je een online vragenlijst.

 

ONDERDEEL 3. De beoordeling

Wanneer het ervaringsportfolio compleet is, vindt de feitelijke beoordeling plaats. De beoordelaar bezoekt jou daarvoor op je bedrijf. Voorafgaand aan het bezoek ziet de beoordelaar jouw dossier in.

Aan de hand van het vastgestelde functieprofiel en de gerichte vragenlijst spreekt de beoordelaar uitgebreid de ervaringen en werkzaamheden met je door. Er kunnen ook nog andere of nieuwe bewijsmaterialen aan jouw portfolio toegevoegd worden.

Tot slot bezoek je samen met de beoordelaar een klant, je kunt hier jouw werkzaamheden verder toelichten en/of laten zien. Zo ontstaat een compleet beeld van alle werkzaamheden; de complexiteit ervan, de verantwoordelijkheden en de mate van zelfstandigheid. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de vaktechnische kant, maar ook bijvoorbeeld naar jouw inspanningen op het gebied van arbo, kwaliteitszorg en leidinggeven.

 

ONDERDEEL 4. De rapportage: het bewijs van vakmanschap

Aan de hand van de gespreksgegevens en de bewijsstukken in het portfolio, stelt de beoordelaar het EVC-rapport op. Daarin geeft hij een onderbouwde waardering van het niveau van jouw vakmanschap ten opzichte van de referentie functieprofielen, eventueel aangevuld met een gericht ontwikkelingsadvies.

 

Onderwijsversnelling bij ‘reparatie’ EVC

Indien uit de EVC-procedure blijkt dat je aantoonbaar bekwaam bent op de meeste punten, maar niet allemaal, dan kan je je EVC-procedure ‘repareren’ door alleen op die punten jezelf bij te scholen bij Onze Joost. Dat levert een aanzienlijke onderwijsversnelling op.

 

De laatste stap

De laatste stap in het traject is de registratie van het definitieve rapport door de Exameninstelling van Certiforce. Iedereen die het traject met goed resultaat heeft doorlopen, dus voldoet aan de vakspecifieke eisen, ontvangt vervolgens de rapportage en het certificaat.

Het EVC-certificaat heeft een officiële status waarmee de erkenningsaanvraag ingediend kan worden bij InstallQ.

Jouw investering

JOUW INVESTERING EN EVENTUELE SUBSIDIE BIJ OTIB

 • Toelatingsprocedure: kosteloos
 • Jouw tijd: van aanmelding tot rapport duurt ongeveer een maand. Zelf verzamel je ‘bewijsmateriaal’. Dit neemt ongeveer 4 uur van jouw tijd in beslag. Het bezoek van de beoordelaar kost je een dagdeel.
 • Een standaard EVC procedure kost € 1.450,00 excl. btw per discipline.
 • Voor een Ontzorg EVC procedure brengen we een meerprijs van € 240,00 in rekening, de totale kosten van de EVC procedure is dan € 1.690,00 excl. btw per discipline.
 • Lees hier onze algemene voorwaarden: https://www.onzejoost.nl/algemene_voorwaarden_evc_eva/
 • OTIB biedt – mits je aan hun voorwaarden voldoet – subsidie voor een EVC-traject bij Onze Joost:

https://www.otib.nl/Thema/Subsidies/Ervaringscertificaat/Breng_vakmanschap_in_kaart_met_EVC.

 

 

Neem contact op met onze Linda voor meer informatie.

Mail Linda: linda@onzejoost.nl

Of bel Linda: 020 363 83 83