EVC-traject - Onze Joost

Geaccrediteerd EVC-traject

Je wilt erkend installateur worden: het is een eis van je opdrachtgever of je wilt bijvoorbeeld het zegelrecht aanvragen. Je beschikt echter niet over een officieel vakdiploma benodigd voor het aanvragen van die erkenning… Maar je hebt wel aantoonbare vakkennis en werkervaring in het ontwerpen, aanleggen, beheren en onderhouden van installaties. Dan kan je je opgedane kennis en ervaring laten meten en waarderen door deel te nemen aan een branche-EVC. In tegenstelling tot een reguliere vakopleiding scheelt dit je veel tijd en kosten.

 

Uitgangspunt voor een EVC-procedure zijn de in de vastgestelde vakspecifieke eindtermen (vakbekwaamheidseisen) opgesteld door InstallQ. Voor de volgende disciplines is op dit moment een EVC-Procedure beschikbaar.

 • Laagspanningsinstallaties
 • Gasinstallaties
 • Leidingwaterinstallaties

 

In het kort

EVC meet op een objectieve manier jouw kennis en kunde. Ook al heb je dus niet het vereiste vakdiploma, door praktijkervaring kun je inmiddels wel over (een deel van) de competenties beschikken. Door deelname aan een EVC-procedure ligt een erkenning binnen handbereik.

Tijdens de procedure worden jouw verworven competenties naast de beschreven vakspecifieke eindtermen gelegd en met elkaar vergeleken. Heb je je vakbekwaamheid aangetoond, dan ontvang je een uitgebreide rapportage met onderbouwing (het vakbekwaamheidsbewijs) waarom we vinden dat je vakbekwaam bent. Dit vakbekwaamheidsbewijs heeft een officiële status waarmee je een erkenningsaanvraag kan indienen bij InstallQ.

 

Geaccrediteerd en onafhankelijk

De EVC-trajecten worden uitgevoerd door onze onafhankelijke partner Certiforce.

Toelatingsprocedure

Eerst doorloop je een kosteloos toelatingstraject waaruit blijkt of (rechtstreekse) deelname aan een EVC-procedure voor jou zinvol is.  Je vult hiervoor een digitaal intakeformulier in, die wij vervolgens beoordelen en waarvan we de uitkomst met je zullen bespreken.  Hierna stellen we samen vast wat een haalbaar traject is.

De uitkomst kan zijn:

 • Ja, je bent in principe een  geschikte EVC kandidaat;
 • We twijfelen of je op dit moment met een voldoende resultaat een EVC-procedure kan afronden. We adviseren jou eerst een Ervaringsprofiel (EVP) in te vullen. Na het vullen van je EVP kunnen we bekijken of het mogelijk is direct te starten met jouw EVC-procedure of dat het noodzakelijk is om eerst een opleiding te volgen. Na afronding van jouw opleiding kun je alsnog aan jouw EVC-procedure beginnen;
 • Nee, we kunnen op voorhand al zien dat een EVC-procedure niet positief afgerond zal worden. Dus beginnen we er ook niet aan. Zonde van je tijd en je geld. We zullen je adviseren hoe je nu het beste verder kunt.

Jouw route

Als de uitkomst van het toelatingstraject is dat je een geschikte kandidaat bent dan starten we gelijk jouw EVC-procedure op. Heb je echter het advies gekregen om eerst een modulaire opleiding te gaan volgen dan start je met een Ervaringsprofiel (EVP).

Jouw portfolio

Of je nu direct begint met een EVC-procedure of je start met een Ervaringsprofiel (EVP) je begint altijd met de opbouw van jouw portfolio. Je verzamelt hiervoor zoveel mogelijk relevant en authentiek bewijsmateriaal welke je vervolgens upload in een digitale omgeving.

Dit kunnen zijn:

 

 • Diploma’s en certificaten

Hier staan jouw diploma’s en certificaten toegelicht (inclusief eventuele cijferlijsten en/of opleidingsportfolio).

 • Werkervaring

Beschrijf hier jouw werkervaring, aan welke projecten heb je gewerkt, wat was hierin jouw bijdrage.

 • Overige documenten

Hier staat ander materiaal waaruit jouw vakmanschap of ervaring blijkt. Door jou gemaakte ontwerpen, tekeningen en begrotingen. Maar denk ook aan projectplannen, rapportages en offertes of foto’s van jouw werk.

Je krijgt van ons hiervoor een overzicht toegestuurd van de verschillende soorten bewijsmateriaal dat in jouw portfolio moet worden opgenomen. Ook hebben we een video opgenomen waarin alles nog eens wordt uitgelegd.

 

360° feedback

In de procedure telt niet alleen de mening van de beoordelaar, maar ook jouw mening en die van jouw klant, leidinggevende en/of collega’s over de door jou uitgevoerde werkzaamheden tellen mee. Hiervoor beantwoord jijzelf, jouw klant, leidinggevende en/of collega’s een online vragenlijst. De resultaten van deze vragenlijsten komen ook in jouw portfolio terecht.

 

JE PORTFOLIO IS GEREED, HOE NU VERDER?

Wanneer je eerder te horen hebt gekregen dat je in principe een geschikte EVC kandidaat bent, dan gaan we uiteraard direct door met de feitelijke beoordeling van jouw vakmanschap. Zie verder, de beoordeling.

 

Heb je het advies gekregen om eerst aanvullende modulaire scholing te gaan volgen dan ontvang je van ons een gericht scholingsprogramma, een planning en de investering die je nog moet doen. Na afronding van deze scholing voer je de ontvangen certificaten in in jouw portfolio, waarna jouw portfolio compleet is. Je kunt nu verder met jouw EVC-procedure en de feitelijke beoordeling van jouw vakmanschap kan plaatsvinden. Je begrijpt wel dat deze route meer tijd kost, maar noodzakelijk is om jouw EVC-procedure met een voldoende resultaat af te sluiten.

 

DE BEOORDELING

Wanneer jouw ervaringsportfolio compleet is, dan vindt de beoordeling plaats. De beoordelaar bezoekt jou daarvoor op je bedrijf. Voorafgaand aan het bezoek ziet de beoordelaar jouw dossier in.

Aan de hand van het vastgestelde functieprofiel en een gerichte vragenlijst spreekt de beoordelaar uitgebreid de ervaringen en werkzaamheden met je door.

Tot slot bezoek je samen met de beoordelaar een klant, je kunt hier jouw werkzaamheden verder toelichten en/of laten zien. Zo ontstaat een compleet beeld van alle werkzaamheden; de complexiteit ervan, de verantwoordelijkheden en de mate van zelfstandigheid. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de vaktechnische kant, maar ook bijvoorbeeld naar jouw inspanningen op het gebied van veiligheid en kwaliteitszorg.

 

DE RAPPORTAGE: HET BEWIJS VAN VAKMANSCHAP 

Aan de hand van de gespreksgegevens en de bewijsstukken in het portfolio, stelt de beoordelaar het EVC-rapport op. Daarin geeft hij een onderbouwde waardering van het niveau van jouw vakmanschap ten opzichte van het profiel, eventueel aangevuld met een gericht ontwikkelingsadvies.

 

De laatste stap

De laatste stap in het traject is de registratie van het definitieve rapport door Certiforce (erkend EVC aanbieder). Iedereen die het traject met goed resultaat heeft doorlopen, dus voldoet aan de vakspecifieke eisen, ontvangt vervolgens de rapportage en het vakbekwaamheidsbewijs.
Het EVC-certificaat heeft een officiële status waarmee de erkenningsaanvraag ingediend kan worden bij InstallQ.

Jouw investering

JOUW INVESTERING EN EVENTUELE SUBSIDIE BIJ OTIB

 • Toelatingsprocedure: kosteloos
 • Jouw tijd:
  • de ervaring leert dat het verzamelen en uploaden van je ‘bewijsmateriaal’ neemt ongeveer 4 tot 6 uur van jouw tijd in beslag;
  • de tijd die je moet steken in de aanvullende modulaire scholing³ kunnen we pas bepalen nadat jouw Ervaringsprofiel gereed is;
  • het interview en werkplekbezoek van de beoordelaar kost je een dagdeel.
 • Een EVP-procedure kost € 575,00² excl. btw per discipline
 • Een standaard EVC-procedure, inclusief vakbekwaamheidsbewijs, kost € 1.525,00 excl. btw per discipline.
 • Voor een Ontzorg EVC¹ brengen we een meerprijs van € 240,00 excl. btw in rekening, de totale kosten van de EVC-procedure bedraagt
  dan € 1.765,00 excl. btw per discipline.
 • Lees hier onze algemene voorwaarden:

https://www.onzejoost.nl/algemene_voorwaarden_evc_evp/

 • Wij Techniek biedt – mits je aan hun voorwaarden voldoet – subsidie voor een EVC-traject bij Certiforce:

https://www.wij-techniek.nl/mijn-volgende-stap/evc-traject/

 

¹Ontzorg EVC traject
Heb je weinig tijd om je portfolio zelf te vullen of ben je digitaal onvoldoende vaardig? Dan kunnen wij – tegen een meerprijs – een handje helpen bij het opbouwen van jouw portfolio. Hoe gaat dit in zijn werk? Jij gaat zelf aan de slag met het verzamelen van actueel en relevant bewijsmateriaal. Zodra je voldoende bewijs hebt verzameld meld je dit bij ons. Wij plaatsen het bewijsmateriaal op de juiste plaats in jouw portfolio.

²Kosten EVP procedure

Als je na je EVP-procedure nog aanvullende modulaire scholing moet volgen worden de kosten van de EVP-procedure verrekend met de scholingskosten wanneer je de scholing volgt bij Onze Joost.

³Aanvullende modulaire scholing

De kosten voor de aanvullende modulaire scholing zijn niet opgenomen in de kosten voor een Ervaringsprofiel.

 

Neem contact op met onze Linda voor meer informatie.

Mail Linda: linda@onzejoost.nl

Of bel Linda: 020 363 83 83