Geaccrediteerd EVC-procedure - Onze Joost

GEACCREDITEERDE BRANCHE EVC-PROCEDURE

Erkend worden

 

Je wilt erkend installateur worden: het is een eis van je opdrachtgever of je wilt bijvoorbeeld het zegelrecht aanvragen. Je beschikt echter niet over een officieel vakdiploma benodigd voor het aanvragen van die erkenning… Maar je hebt wel aantoonbare vakkennis en werkervaring in het ontwerpen, aanleggen, beheren en onderhouden van installaties. Dan kan je je opgedane kennis en ervaring laten meten en waarderen door deel te nemen aan een branche-EVC. In tegenstelling tot een reguliere vakopleiding scheelt dit je veel tijd en kosten.

Vakgebieden

 

Uitgangspunt voor een EVC-procedure zijn de in de vastgestelde vakspecifieke eindtermen (vakbekwaamheidseisen) opgesteld door InstallQ.

 

Voor de volgende disciplines is op dit moment een EVC-procedure beschikbaar:

 • Laagspanningsinstallaties
 • Gasinstallaties
 • Leidingwaterinstallaties

In het kort

 

EVC meet op een objectieve manier jouw kennis en kunde. Ook al heb je dus niet het vereiste vakdiploma, door praktijkervaring kun je inmiddels wel over (een deel van) de competenties beschikken. Door deelname aan een EVC-procedure ligt een erkenning binnen handbereik.

Tijdens de procedure worden jouw verworven competenties naast de door InstallQ beschreven vakbekwaamheidseisen gelegd en met elkaar vergeleken. Heb je je vakbekwaamheid aangetoond dan ontvang je een uitgebreide rapportage met onderbouwing (en het vakbekwaamheidsbewijs) waarom we vinden dat je vakbekwaam bent. Dit bewijs heeft een officiële status waarmee je een erkenningsaanvraag kan indienen bij InstallQ.

Geaccrediteerd

 

De EVC-procedures worden uitgevoerd door onze onafhankelijke partner Certiforce.

TOELATINGSTRAJECT

Je doorloopt eerst een kosteloos toelatingstraject waaruit blijk of (rechtstreekse) deelname aan een EVC-traject voor jou zinvol is. Je zult hiervoor een digitaal intakeformulier in. Vervolgens beoordelen wij die en zullen de uitkomst met je bespreken. Hierna stellen we samen vast wat een haalbaar traject is.

 

Er zijn 3 verschillende uitkomsten mogelijk:

 

 • Ja, je bent in principe een geschikte EVC kandidaat;

 

 • We twijfelen of je op dit moment met een voldoende resultaat een EVC-procedure kan afronden. We adviseren jou om eerst een opleiding te volgen. Na afronding van jouw opleiding kun je alsnog aan de EVC-procedure beginnen.

 

 • Nee, we kunnen op voorhand al zien dat een EVC-procedure niet positief afgerond zal worden. Daar beginnen we dus niet aan; zonde van jouw tijd en geld! We zullen je adviseren hoe je nu het beste verder kunt.

JOUW VAKBEKWAAMHEIDSROUTE

Als de uitkomst van het toelatingstraject is dat je een geschikte kandidaat bent, dan starten we gelijk jouw EVC-procedure op. Heb je echter het advies gekregen om eerst een opleiding te gaan volgen, dan geeft Onze Joost je precies aan welke modules je nog moet volgen om daarna alsnog te kunnen starten met een EVC procedure.

JOUW PORTFOLIO

Bewijsmateriaal

 

Je begint altijd met de opbouw van jouw portfolio. Je verzamelt hiervoor zoveel mogelijk relevant en authentiek bewijsmateriaal welke je vervolgens upload in een digitale omgeving.

 

Enkele voorbeelden van bewijsmateriaal:

 • Diploma’s en certificaten inclusief eventuele cijferlijsten en/of opleidingsportfolio;
 • Werkervaring zoals aan welke projecten je gewerkt hebt en wat je bijdrage hierin was;
 • Overige documenten zoals door jou gemaakte ontwerpen, tekeningen, begrotingen, rapportages en foto’s van je werk;
 • 360° Feedback: in de procedure telt niet alleen de mening van de beoordelaar, maar ook jouw mening en die van jouw klant, leidinggevende en/of collega’s over de door jou uitgevoerde werkzaamheden tellen mee. Hiervoor beantwoord jijzelf, jouw klant, leidinggevende en/of collega’s een online vragenlijst. De resultaten van deze vragenlijsten komen ook in jouw portfolio terecht.

 

Ontzorg EVC-procedure

 

Heb je weinig tijd om je portfolio zelf te vullen of ben je digitaal niet vaardig? Dan kunnen wij, tegen een meerprijs, een handje helpen bij het opbouwen van je portfolio.

Hoe gaat dit in zijn werk? Jij gaat zelf aan de slag met het verzamelen van actueel en relevant bewijsmateriaal. Zodra je voldoende bewijs hebt verzameld meld je dit bij ons. Wij plaatsen het bewijsmateriaal op de juiste plaats in jouw portfolio.

Beoordeling

 

Wanneer jouw ervaringsportfolio compleet is, vindt de beoordeling plaats. De beoordelaar bezoekt je daarvoor op je werkplaats/bedrijf. Voorafgaand aan het bezoek neemt de beoordelaar jouw dossier door. Aan de hand van het vastgestelde functieprofiel en een gerichte vragenlijst spreekt de beoordelaar uitgebreid de ervaringen en werkzaamheden met je door.

Tot slot bezoek je samen met de beoordelaar een klant, je kunt hier jouw werkzaamheden verder toelichten en/of laten zien. Zo ontstaat een compleet beeld van alle werkzaamheden; de complexiteit ervan, de verantwoordelijkheden en de mate van zelfstandigheid. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de vaktechnische kant, maar ook bijvoorbeeld naar jouw inspanningen op het gebied van veiligheid en kwaliteitszorg.

Rapportage: het bewijs van vakmanschap

Het vakbekwaamheidsbewijs heeft een officiële status waarmee de erkenningsaanvraag ingediend kan worden bij InstallQ.

Aan de hand van de gespreksgegevens en de bewijsstukken in het portfolio, stelt de beoordelaar het EVC-rapport op. Daarin geeft hij een onderbouwde waardering van het niveau van jouw vakmanschap ten opzichte van het profiel, eventueel aangevuld met een gericht ontwikkelingsadvies.

 

De laatste stap

 

De laatste stap in de procedure is de registratie van het definitieve rapport. Iedereen die het traject met goed resultaat heeft doorlopen, dus voldoet aan de vakspecifieke eisen, ontvangt vervolgens de rapportage en zijn vakbekwaamheidsbewijs.

 

Indien je het traject met onvoldoende resultaat afsluit, ontvang je nog geen Vakbekwaamheidsbewijs maar krijg je een opleidingsadvies. Je hebt dan een jaar de tijd om invulling te geven aan het opleidingsadvies van jouw beoordelaar. Is het resultaat van de herbeoordeling dan wel voldoende, dan ontvang je naast de aangepaste rapportage alsnog jouw Vakbekwaamheidsbewijs. Aan de herbeoordeling zijn kosten verbonden twv. minimaal € 275 exclusief btw.

INVESTERING

Jouw investering en eventuele subsidie bij WijTechniek

 

Kosten

 • Het toelatingstraject is kosteloos.
 • Standaard EVC-procedure kost € 1525,- excl. BTW per dicipline. Dit is inclusief het vakbekwaamheidsbewijs.
 • Ontzorg EVC-procedure kost € 240,- excl. BTW per dicipline extra, bovenop de reguliere prijs.
 • Wil je meer weten over de opleiding Vakbekwaamheid Elektrotechniek kijk dan hier.

 

Tijd

 • Het verzamelen en uploaden van jouw bewijsmateriaal neemt gemiddeld 4 tot 6 uur in beslag.
 • Het interview en werkplekbezoek kost je een dagdeel, ongeveer 4 uur.

 

WijTechniek

WijTechniek biedt een subsidie aan van maximaal € 1.400,- om een EVC-traject aan te vragen. Om hiervoor in aan aanmerking te komen dien je te voldoen aan de voorwaarden van WijTechniek en zijn hier te lezen.

 

Contact

Neem contact op met Onze Linda voor meer informatie:

Via de e-mail: linda@onzejoost.nl

Telefonisch: 020 – 363 83 83