Ervaringsassesment - Geen diploma, wel ervaring? - Onze Joost

Kwalificerend EVC – opleidingsversneller

Geen diploma, maar wel veel ervaring…

Permanente technische ontwikkelingen, een veranderende klantvraag of jouw veranderende ambities stellen hogere eisen aan jou. Het is echter lang niet altijd duidelijk of je hieraan kunt voldoen. Je hebt niet het juiste diploma, maar ondertussen wel veel kennis en ervaring opgedaan. Met behulp van een “Kwalificerend EVC” kun je jouw kennis en ervaring aantoonbaar in beeld laten brengen en vergelijken met een vooraf vastgestelde referentiekader (mbo kwalificatie).

 

Opgedane kennis en kunde officieel aantonen

Het “Kwalificerend EVC” meet jouw kennis en kunde op een objectieve manier. Ook al beschik jij niet over het vereiste diploma, door opgedane praktijkervaring beschik je mogelijk wel over (een deel van) de bijbehorende competenties. Tijdens de procedure worden jouw competenties naast het referentiekader (mbo kwalificatie) gelegd.

 

Resultaat: aantoonbaar inzicht en opleidingsversnelling

Na het doorlopen van alle stappen in het “Kwalificerend EVC” beschikken we over een gewogen inzicht van jouw relevante professionele kennis en ervaring. Op basis hiervan stellen we vast of jij verdere ontwikkeling nodig hebt om te kunnen voldoen aan het eerder vastgestelde referentiekader (mbo kwalificatie). Op basis van de rapportage van het kwalificerend EVC kan je officieel in aanmerking komen voor onderwijsverkorting.

 

Meten: het complete beeld

De keuze van de referentiekaders (mbo kwalificatie) wordt in onderling overleg voorafgaand aan de start van jouw “Kwalificerend EVC” bepaald.

 

 

STAP 1: IN KAART BRENGEN

De eerste stap van de EVC-procedure is het in kaart brengen van jouw vakmanschap. Dit gebeurt door het vullen van een Ervaringsportfolio. In dit portfolio voeg je digitaal alle bewijzen rondom jouw vakmanschap toe. Dit kunnen diploma’s zijn en/of getuigschriften, certificaten, bewijzen van deelname, tekeningen van installaties, foto’s van installaties of projecten, rapporten, etc.

 

Weinig tijd?
Heb je weinig tijd om je Ervaringsportfolio zelf te vullen of ben je digitaal onvoldoende vaardig? Dan kunnen wij een handje helpen bij het opbouwen van jouw portfolio. Hoe gaat dit in zijn werk? Je krijgt van ons een overzicht van de verschillende soorten bewijsmateriaal die in jouw portfolio moet worden opgenomen. Jij gaat zelf aan de slag met het verzamelen van actueel en relevant bewijsmateriaal. Zodra je voldoende bewijs hebt verzameld meldt je dit bij ons. Wij plannen alvast een afspraak met je in voor een criterium gericht interview en werkplekbezoek (zie ook stap 2. Waarderen). Ondertussen plaatsen wij het bewijsmateriaal op de juiste plaats in jouw portfolio. Mocht tijdens het interview blijken dat er nog aanvullend bewijsmateriaal boven tafel komt dan mag je dit na afloop van het interview naar ons toesturen en voegen wij dit nog toe aan jouw portfolio.

 

 

STAP 2: WAARDEREN, HET FEITELIJKE NIVEAU

 

Na het vullen van de portfolio wordt aan de hand van het vastgestelde referentiekader (mbo kwalificatie) jouw portfolio doorgenomen. Dit wordt gedaan in een interview waarin de assessor jouw werkzaamheden uitgebreid met je door neemt. Het interview wordt afgerond met een werkplekbezoek.

 

Zo ontstaat een feitelijk beeld van jouw werkzaamheden: de complexiteit ervan, de verantwoordelijkheden en de mate van zelfstandigheid.  Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de vaktechnische kant, maar ook bijvoorbeeld naar inspanningen op het gebied van Arbo, kwaliteitszorg en leidinggeven.

 

Vervolgens stelt de assessor, aan de hand van het interview, het werkplekonderzoek en de bewijsstukken uit jouw portfolio het rapport op. Daarin geeft hij een onderbouwde waardering van jouw niveau van het vakmanschap op basis van de gemeten competenties, eventueel aangevuld met een gericht ontwikkeladvies met opleidingsversnelling (de vakken die je niet hoeft te doen, omdat je daar aantoonbaar ervaren in bent).

 

STAP 3: VASTSTELLEN, HET BEWIJS VAN VAKMANSCHAP

De derde stap in de procedure is de controle en de registratie van het definitieve rapport door Onze Joost, waarna verzending van de rapportage, ter attentie van jou volgt. Met deze rapportage kom je officieel in aanmerking voor onderwijsversnelling.

Het traject

Jouw investering

JOUW INVESTERING

  • Toelatingsprocedure: kosteloos
  • Jouw tijd: van aanmelding tot rapport duurt ongeveer een maand. Zelf verzamel je ‘bewijsmateriaal’. Dit neemt ongeveer 4 uur van jouw tijd in beslag. Het bezoek van de beoordelaar kost je een dagdeel.
  • Een Kwalificerend EVC kost standaard € 1.450,00.

 

 

Neem contact op met onze Linda voor meer informatie.

Mail Linda: linda@onzejoost.nl

Of bel Linda: 020 363 83 83