Ervaringsassesment - Geen diploma, wel ervaring? - Onze Joost

Kwalificerend EVC – opleidingsversneller

Geen diploma, maar wel veel ervaring…

Permanente technische ontwikkelingen, een veranderende klantvraag of jouw veranderende ambities stellen hogere eisen aan jou. Het is echter lang niet altijd duidelijk of je hieraan kunt voldoen. Je hebt niet het juiste diploma, maar ondertussen wel veel kennis en ervaring opgedaan. Met behulp van een “Kwalificerend EVC” kun je jouw kennis en ervaring aantoonbaar in beeld laten brengen en vergelijken met een vooraf vastgestelde referentiekader (mbo kwalificatie).

 

Opgedane kennis en kunde officieel aantonen

Het “Kwalificerend EVC” meet jouw kennis en kunde op een objectieve manier. Ook al beschik jij niet over het vereiste diploma, door opgedane praktijkervaring beschik je mogelijk wel over (een deel van) de bijbehorende competenties. Tijdens de procedure worden jouw competenties naast het referentiekader (mbo kwalificatie) gelegd.

 

Resultaat: aantoonbaar inzicht en opleidingsversnelling

Na het doorlopen van alle stappen in het “Kwalificerend EVC” beschikken we over een gewogen inzicht van jouw relevante professionele kennis en ervaring. Op basis hiervan stellen we vast of jij verdere ontwikkeling nodig hebt om te kunnen voldoen aan het eerder vastgestelde referentiekader (mbo kwalificatie). Op basis van de rapportage van het kwalificerend EVC kan je officieel in aanmerking komen voor onderwijsverkorting.

 

SPRINT opleidingen bij Onze Joost

Onze Joost biedt SPRINT-opleidingen die afgerond kunnen worden met een officieel MBO-diploma

  • Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 2 (crebo 25333)
  • Monteur gas-, water- en warmtedistributie, niveau 2 (crebo 25272)
  • Eerste Monteur gas-, water- en warmteditributie, niveau 3 (crebo 25267)
  • Monteur laagspanningsdistributie, niveau 2 (crebo 25273)
  • Eerste monteur laagspanningsdistributie, niveau 3 (crebo 25269)
  • Technisch Leidinggevende, niveau 4 (crebo 25161)
  • Werkvoorbereider, niveau 4 (crebo 25124) regulier icm. EVC-traject als reparatie of volledig i.v.m. erkenning InstallQ

Meten: het complete beeld

De keuze van de referentiekaders (mbo kwalificatie) wordt in onderling overleg voorafgaand aan de start van jouw “Kwalificerend EVC” bepaald.

 

 

STAP 1: IN KAART BRENGEN

De eerste stap van de procedure is het in kaart brengen van jouw vakmanschap. De assessor van Onze Joost bezoekt de deelnemer daarvoor op jouw werkplek. Voorafgaand aan dat bezoek wordt een portfolio aangelegd met daarin alle bewijsstukken van jouw vakmanschap. Dit kunnen diploma’s zijn en/of getuigschriften, certificaten, bewijzen van deelname, tekeningen van installaties, foto’s van installaties of projecten, rapporten, etc.

 

Daarna wordt aan de hand van het vastgestelde referentiekader (mbo kwalificatie) en een gerichte vragenlijst, door de assessor de werkzaamheden uitgebreid met je doorgenomen en afgerond met een werkplekanalyse.  Zo ontstaat een feitelijk beeld van jouw werkzaamheden: de complexiteit ervan, de verantwoordelijkheden en de mate van zelfstandigheid.  Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de vaktechnische kant, maar ook bijvoorbeeld naar inspanningen op het gebied van Arbo, kwaliteitszorg en leidinggeven.

 

 

STAP 2: WAARDEREN, HET FEITELIJKE NIVEAU

Tijdens de tweede stap stelt de assessor, aan de hand van de gespreksgegevens, de werkplekanalyse en de bewijsstukken het rapport op. Daarin geeft hij een onderbouwde waardering van jouw niveau van het vakmanschap op basis van de gemeten competenties, eventueel aangevuld met een gericht ontwikkeladvies met opleidingsversnelling (de vakken die je niet hoeft te doen, omdat je daar aantoonbaar ervaren in bent).

 

 

STAP 3: VASTSTELLEN, HET BEWIJS VAN VAKMANSCHAP

De derde stap in de procedure is de controle en de registratie van het definitieve rapport door Onze Joost, waarna verzending van de rapportage, ter attentie van jou volgt. Met deze rapportage kom je officieel in aanmerking voor onderwijsversnelling.

Het traject

Jouw investering

JOUW INVESTERING

  • Toelatingsprocedure: kosteloos
  • Jouw tijd: van aanmelding tot rapport duurt ongeveer een maand. Zelf verzamel je ‘bewijsmateriaal’. Dit neemt ongeveer 4 uur van jouw tijd in beslag. Het bezoek van de beoordelaar kost je een dagdeel.
  • Een Kwalificerend EVC kost standaard € 1.375,00.

 

 

Neem contact op met onze Linda voor meer informatie.

Mail Linda: linda@onzejoost.nl

Of bel Linda: 020 363 83 83