Leerwerktraject Beleidsmedewerker energietransitie - Onze Joost

Leerwerktraject Beleidsmedewerker duurzaamheid / energietransitie

Ga jij het verschil maken bij gemeentes en daar de Energietransitie flink aan jagen?

32 tot 40 uur per week

HBO werk- en denkniveau

2.865 - 4.050 (afhankelijk van ervaring)

Door heel Nederland

Algemeen

Wat houdt de functie Beleidsmedewerker Duurzaamheid / Energietransitie in?

Als (junior) Beleidsmedewerker duurzaamheid / energietransitie wordt je gedetacheerd bij bijvoorbeeld een gemeente of provincie. Je levert een bijdrage aan de energietransitie door dagelijks alle belanghebbenden te stimuleren en plannen te realiseren om onze klimaatdoelstellingen te behalen. 

Je leert tijdens dit traject:

 • Hoe je de juiste wegen bewandelt binnen overheidsorganisaties, zoals gemeente of provincie om je doelen te bereiken.
 • Welke wet- en regelgeving te maken heeft met de energietransitie.
 • Onze klimaatopgaaf duurzaamheid: hoe meet je dat en hoe spreek je de juiste taal?
 • Duurzame technieken.
 • Duurzame financieringsvormen
 • Aanjagen: leiderschap, communicatie en samenwerking

Met deze skills kan je aan het werk als Aanjager Energietransitie en kan je een waardevolle bijdragen leveren aan onze hoognodige klimaatopgave. Je wordt hierin in de praktijk begeleidt door het team Onze Joost.

 

Wat heb jij in huis?

 • Je hebt HBO werk- en denkniveau
 • Je hebt een grote drijfveer om te verduurzamen en een wil graag een sturende kracht zijn in de energietransitie
 • Je staat open voor ontwikkeling en bent enthousiast om continu te leren
 • Je bent omgevings-sensitief (oog en oor voor zaken als: belangen, behoeften en persoonlijkheden van mensen die betrokken zijn bij je project)

 

Waarom Onze Joost?

 • Wij maken het simpel en boeiend.
 • Overbrengen dat je er echt iets aan hebt.
 • Trainers zijn vakidioten én didactisch sterk.
 • Betrokken bij jou als cursist en je doel.

Andrea Pecani

Client Consultant

Meer weten over het leerwerktraject?

020 363 83 83
andrea@onzejoost.nl

Het traject

Het leerwerktraject (junior) Beleidsmedewerker duurzaamheid/ energietransitie bestaat uit 5 bijeenkomsten in 5 weken, onderlinge intervisies en coaching. Elke bijeenkomst wordt afgerond met thuisopdrachten en een casus/kennistoets. Je blijft deel uitmaken van je intervisies na afronding van je opleidingstraject. Zo houd je elkaar altijd scherp en up-to-date. 

Dag 1 Introductie - Kennismaking met de overheid/ publieke sector

 • Introductie
 • Landelijke tot gemeentelijke politiek
 • Het opdoen van gemeentelijke ervaring
 • Hoe zit de gemeente/ provincie/ overheid in elkaar
 • Politiek bestuur
 • Politieke processen
 • Wat na 4 jaar: wisseling van de wacht?
 • Publieke processen
 • Nota’s, adviseren en rapporteren

 

Dag 2 Wet en Regelgeving: wet- en regelgeving waar je mee te maken krijgt

 • Sustainable Development Goals (internationaal)
 • Klimaatwet, Klimaatakkoord
 • Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (RES)
 • Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplan
 • De Omgevingswet, en per juli 2022 de Nieuwe Omgevingswet (meer participatie)
 • Bouwbesluit (Besluit Kwaliteit Leefomgeving)
 • Ruimtelijke Ordening, bestemmingsplannen, omgevingsplannen
 • Energieagenda
 • Plichten, regelingen en subsidies (ISDE, SDE, informatieplicht energiebesparing/ activiteitenbesluit etc…)

 

Dag 3 Onze klimaatopgaaf… duurzaamheid meten en spreken

 • Ons klimaatprobleem en onze klimaatopgaaf
 • Klimaatadaptatie (hitte-, water-, droogteoverlast en overstromingen)
 • Klimaatstresstest
 • Duurzaam beleid gemeente, provincie en overheid (volgende les dieper op in)
 • VNG en duurzame initiatieven
 • Duurzaamheid meten en spreken:
  • Toetsingskader Duurzame Ontwikkeling (gemeente)
  • Monitor Duurzaam Nederland (nationaal)
  • Lokale Duurzaamheids Meter (lokaal)
  • Gemeentelijke Duurzaamheids Index (GDI)
  • Sustainability Method.com
  • Greendeals
  • Trias Energetica
  • SDG, ESG
  • CO2
  • Energielabel, de BENG-indicatoren
  • Footprint, MPG, LCA
  • BREEAM
  • RVB-BOEI
  • Lead
  • Energiecoaches

 

Dag 4 Duurzame technieken en financieringsvormen

 • Milieu zone en emissievrije stadsdistributie
 • Bouwkundige mogelijkheden (energieprestatie, isolatie, bouwfysica, NoM, passiefhaus)
 • Installatietechnische mogelijkheden
  • Warmtepompen
  • Windenergie
  • Zonne-energie
  • Restwarmte
  • Biomassa
  • E-mobility
 • Financieringsvormen en mogelijkheden, subsidies, PPS…

 

Dag 5 Aanjagen: Leiderschap en communicatie

 • Leiderschap
 • Drijfveer
 • Communicatiestijlen en gesprekstechnieken
 • Aansluiten en contact maken, omgaan met weerstand en (verschillende) belangen
 • Cultuur en cultuurverandering, veranderstrategieën
 • Hoe maak je verbinding met de ander: ken jezelf en de ander
 • Maak een actieplan voor je een belangrijk gesprek in gaat (aangepast op je gesprekspartner of organisatie)
 • U-model
 • (Burger)participatie, PPS
 • Draagvlak creëren alle stakeholders: medewerkers, burgers, bedrijven en organisaties…
 • Tactisch onderhandelen
 • Beïnvloeden zonder macht
 • Rollen in teams
 • Omgaan met conflicten

 

Nadat je de opleiding met een voldoende resultaat hebt afgerond, gaan we samen met jou kijken welke opdrachtgever het beste bij jouw wensen past. Is er een match dan zullen wij jou op detacheringsbasis plaatsen bij onze opdrachtgever 

Waarom Onze Joost?

 • Wij maken het simpel en boeiend.
 • Overbrengen dat je er echt iets aan hebt.
 • Trainers zijn vakidioten én didactisch sterk.
 • Betrokken bij jou als cursist en je doel.

Andrea Pecani

Client Consultant

Meer weten over het leerwerktraject?

020 363 83 83
andrea@onzejoost.nl

Scholingsovereenkomst

Voor dit traject zullen wij een scholingsovereenkomst met je aangaan. Hierin staat onder andere vermeld dat wij jouw opleiding betalen en je bij ons na de opleiding aan het werk gaat. Er is ook opgenomen dat als je tussentijds besluit te stoppen met het traject, je de opleiding (of een deel) terug moet betalen. Wij zullen de scholingsovereenkomst tijdens onze intake nog verder inhoudelijk met je bespreken.

Hier kun je het concept lezen.

Waarom Onze Joost?

 • Wij maken het simpel en boeiend.
 • Overbrengen dat je er echt iets aan hebt.
 • Trainers zijn vakidioten én didactisch sterk.
 • Betrokken bij jou als cursist en je doel.

Andrea Pecani

Client Consultant

Meer weten over het leerwerktraject?

020 363 83 83
andrea@onzejoost.nl

Voor opdrachtgevers

Aanjagen hard nodig. Met wie?

We moeten hard aan het werk om onze klimaatdoelstellingen te behalen bij de gemeente, overheid of waterschap, of een adviesbureau die in opdracht daarvan werkt. Daar hebben we beleidsmedewerkers duurzaamheid voor nodig, gedreven aanjagers. Die zijn er niet veel. De functie is daarom zelfs opgenomen in de lijst van Kansrijke Beroepen van het UWV.

Waar mensen missen, schoolt Onze Joost praktijkgericht en vakkundig om. Onze Joost biedt traineeships, leerwerktrajecten en cursussen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Hard nodig. Daarom heeft Onze Joost ook het traineeship Beleidsmedewerker Duurzaamheid en Energietransitie ontwikkeld. Een combinatie van training, intervisie, supervisie en coaching-on-the-job door vakervaren seniors.

 

Traineeship

Het traineeship Beleidsmedewerker Duurzaamheid en Energietransitie zit gedegen in elkaar:

 • Opleiding gegeven door professionals uit de praktijk

Het leggen van een stevige basis in de 5-daagse opleiding, ontwikkeld door Onze Joost.

 • Intervisie for life

Iedereen houdt contact met elkaar en zorgt wekelijks voor intervisie en onderlinge coaching. Zo blijf je van   elkaar leren en wissel je waardevolle ervaring uit, ook na de opleiding.

 • Coaching-on-the-job door duurzaamheids-seniors

Eenmaal aan het werk, worden de trainees gecoacht door vakervaren seniors. Met de trainees van Onze Joost heb je dus ook meteen duurzaamheids-seniors erbij, die over de schouders van de trainees meekijken.  

 • Waardevolle aanjagers, scherpe tarieven

Door onze slimme opzet kunnen we tegen scherpe tarieven waardevolle aanjagers bieden.

 • We werken samen

Wat betekent dat onze mensen niet alleen vanuit Onze Joost, door de coach, maar ook vanuit de opdrachtgever goed begeleid worden. Dat stemmen we goed met elkaar af.

 

Wat is de achtergrond van onze trainees?

Onze trainees willen verschil maken door de Energietransitie flink aan te jagen. Ze zijn door Onze Joost speciaal geselecteerd voor dit traject en:

 • Hebben minstens HBO werk- en denkniveau
 • Hebben een grote drijfveer om te verduurzamen
 • Staan open voor ontwikkeling, kunnen makkelijk leren en snel schakelen
 • Zijn omgevings-sensitief (oog en oor voor zaken als: belangen, behoeften en persoonlijkheden van mensen die betrokken zijn bij je project)
 • Volgen na selectie het volledige traject bij Onze Joost, dus hebben een stevige basis en back-up

 

De trainees leveren een bijdrage aan het aanjagen van de energietransitie. De trainees kunnen aan het werk in een functie als:

 • Projectleider Energietransitie
 • Projectleider Regionale Energie Strategie (RES)
 • Projectleider Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplan
 • Beleidsmedewerker duurzaamheid/ energietransitie
 • Beleidsadviseur duurzaamheid/ energietransitie
 • Projectleider energiebesparing/ Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
 • Projectleider MKB verduurzaming
 • Projectleider omgevingsplan (ivm nieuwe Omgevingswet)
 • Medewerker handhaving milieu
 • Milieu-inspecteur bij een gemeente
 • Medewerker Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) of omgevingsdienst
 • Functionaris of adviseur in een (overheids)organisatie

En kunnen aan het werk bij werkgevers als:

 • Overheid
 • Gemeente
 • Omgevingsdienst
 • Provincie
 • Waterschappen
 • Publieke sector in het algemeen
 • Adviesbureau die in opdracht werken voor bovenstaande instanties

 

Ons programma

Maandelijks starten er groepen met kandidaten, waarna u één of meerdere kandidaten van de opleiding kunt detacheren. Dit zonder een financiële investering voor de opleiding. Dat verzorgt Onze Joost. 

Bel voor een kennismaking met Onze Andrea, 020 3638383 of mail naar andrea@onzejoost.nl

Waarom Onze Joost?

 • Wij maken het simpel en boeiend.
 • Overbrengen dat je er echt iets aan hebt.
 • Trainers zijn vakidioten én didactisch sterk.
 • Betrokken bij jou als cursist en je doel.

Andrea Pecani

Client Consultant

Meer weten over het leerwerktraject?

020 363 83 83
andrea@onzejoost.nl