NTA 8800 - Nieuwe EPA-regelgeving - Onze Joost

UPDATE Energie Prestatie: nieuwe EnergiePrestatie-regelgeving per 1 januari ’21 van kracht.

Update april 2020

Examens uitgesteld, wel tijd om te leren… online training bij Onze Joost.

Door de Corona-crisis zijn alle EnergiePrestatie-examens bij ‘t Examenpark en Cito in ieder geval tot juni uitgesteld. Ondanks dit uitstel wel een uitgelezen periode om te kunnen leren en online training te volgen. We bieden zowel training voor de huidige, als voor de nieuwe regelgeving welke per 1 januari 2021 van kracht is. Zie ons volledige (ONLINE) aanbod op onze trainingspagina: www.onzejoost.nl/onze-trainingen/

 

En voor de specifieke online trainingen EP-W voor de nieuwe NTA 8800:

We bieden een combinatie van online video-training en webinars. Zo kan je je in je eigen tijd en tempo goed voorbereiden op de examens.

 

Energieprestatie: welke cursus, welk examen en wat word ik dan???

 

 

 

 

Update 1 januari 2020

Wederom uitstel nieuwe EP-regelgeving, nu per 1 januari 2021 van kracht.

De Minister heeft besloten om wederom de nieuwe EP-regelgeving uit te stellen. Zie het besluit op de website van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/09/energieprestatie-eisen-nieuwbouw-per-2021-van-kracht.

 

Ik hoor je denken: “Wat nu?”

 

1. Je bent nog geen EPA-adviseur en twijfelt of je examen moet doen volgens de huidige of nieuwe regelgeving. Wachten of niet…

Als je examen wilt doen volgens de nieuwe regelgeving en je bent nu nog geen EPA-adviseur, dan moet je ten eerste wachten tot de eerste mogelijkheid (in maart de eerste mogelijkheid en vanaf april waarschijnlijk ook de software-examens). Ten tweede mag je je werk pas doen als de nieuwe regelgeving van kracht is. Dat is pas per 1 januari 2021 (als er niet wederom uitstel komt). Tot die tijd kan en mag je dus geen werkzaamheden uitvoeren als EPA-adviseur.

Dus als je nu aan het werk wilt, dan doe je gewoon opleiding en examen volgens de huidige regelgeving. Je kan dan meteen aan de slag. Voor de nieuwe regelgeving doe je in de loop van het jaar een aanvullend examen om per 1 januari 2021 te voldoen aan de eisen. Dat aanvullende examen is aanzienlijk minder zwaar dan een volledig nieuw examen volgens de nieuwe regelgeving.

 

2. Je bent al gediplomeerd EPA-adviseur.

Dan moet je dit jaar een aanvullend examen doen om ook per 1 januari 2021 je werk te mogen blijven doen. Je hebt dus nog wel even de tijd. Je hoeft dit jaar natuurlijk niet de ‘jaarlijks verplichte opfrisser’ te doen, zoals je van twee jaar geleden gewend bent. Wanneer de regelgeving, examens en software gereed en ingepland zijn (in maart de eerste mogelijkheid en vanaf april waarschijnlijk ook de software-examens), dan kan je het aanvullende examen dit jaar gaan halen. Wij informeren je tijdig wanneer het zo ver is en wanneer onze opleidingen starten.

 

Examen doen

Bij Onze Joost bereid je je goed voor op je examen. Je examen doe je bij ‘t Examenpark of bij Cito. In sommige gevallen doe je het examen bij ons in huis. Dat staat duidelijk vermeld bij de opleiding zelf.

 

Toch nog vragen? Logisch.

We kunnen ons voorstellen dat je alsnog vragen hebt wat het slimste is om te doen. Dan staan we je graag persoonlijk te woord en helpen je. Neem dan contact op met onze Michiel: michiel@onzejoost.nl, Je kan hem ook direct mobiel bereiken op 0619850057. Hij helpt je graag.

 

 

 

 

 

Update derde kwartaal 2019

Alle data zijn bekend en de besluiten definitief genomen. De nieuwe EPA-regelgeving is per 1 juli 2020 van kracht. Alle bestaande energie adviseurs moeten een bijscholingsexamen doen en er is dit jaar (2019) geen opfristraining EPA-W…

 

Er zijn veel wijzigingen per 1 juli 2020 in energieprestatiewereld. Alles overzichtelijk op een rijtje:

 • EPA-U/W wordt de EP-basisopname / EP-detailopname volgens de NTA 8800:
  • Alleen een energie adviseur met een diploma EP-basisopname of EP-detailopname mogen de opnames doen. Dus een bestaande EPA adviseur doet bijscholing en een verplicht ‘bijscholings-examen’. Nieuwe adviseurs een volledig nieuw examen. Meld je dus bijtijds aan voor de training en het examen.
  • Planning training en examens: het derde kwartaal 2019 zijn de BRL en ISSO’s definitief. Eind dit jaar is de software daarop aangepast. Dan kunnen de (her)opleidingen en (her)examens plaats vinden. De eerste examens zullen begin 2020 plaats vinden.
 • Het vereenvoudigd energielabel (VEL) verdwijnt en wordt vervangen. Per 1 juli 2020 geen vereenvoudigd ernergielabel meer, maar opname volgens nieuwe methodiek NTA 8800, dus gediplomeerd en gecertificeerd werk volgens de NTA 8800. Dat betekent bijscholing en volledig examen doen. Zie onderaan de informatie van RVO hierover.
 • EPC voor nieuwbouw bij de aanvraag omgevingsvergunning verdwijnt en  wordt vervangen. Per 1 juli 2020 voor nieuwbouw wordt de EPC door de EP-detailopname vervangen, dus ook gediplomeerd en gecertificeerd werk volgens de NTA 8800. Dat betekent bijscholing en volledig examen doen. Tevens komt er een ‘nieuwbouwlabel’ bij oplevering.
 • De jaarlijks verplichte opfrisser EPA- W vervalt voor 2019. Omdat men zich opnieuw moet scholen en een ‘bijscholings-examen’ moet doen voor de nieuwe regelgeving, is besloten de opfrisser van de huidige regelgeving dit jaar te laten vervallen. Je punten in QBIS worden uiteraard bijgewerkt, zodat je je werk mag blijven uitvoeren tot 1 juli 2020.

 

Wat gaat er precies veranderen:

 • Er komen 2 verschillende energieprestatie-adviseurs:
  • EP-basisopname adviseur
  • EP-detailopname adviseur
 • Basis-opname: toe te passen bij de bepaling van de huurpunten. In vergelijking met de detailopname worden hier conservatieve aannames gedaan (zoals Rc-waarden etc) en kost dit minder tijd.
 • Detail-opname: toe te passen bij nieuwbouw. Bij bestaande bouw is de keuze aan de gebouweigenaar dit toe te passen om een beter beeld te krijgen. Het mag, maar hoeft niet. In sommige gevallen is de detailopname verplicht bij de aanvraag van subsidies of belastingvoordelen. Hier worden beslisschema’s uitgeklapt en onderdelen (zoals Rc-waarden) gedetailleerd bepaald. Eens detailmethode opgenomen bij de woning, altijd detailmethode opnemen in de toekomst.
 • Registratie van adviseurs in QBIS wordt het ‘vakpaspoort InstallQ’.
 • Bestaande adviseurs doen een bijscholings-examen, nieuwe adviseurs volledige examens. Het bijscholings-examen is gericht op de verschillen tussen de nieuwe NTA en de huidige eindtermen.
 • Een volledig examen bestaat uit de volgende onderdelen. Je kan examen doen tot EP-Basis- of -Detailadviseur.
  1. Basis/Detail: Meerkeuzevragen
  2. Basis/ Detail: Gebouw schematiseren
  3. Basis/ Detail: Gebouw opnemen (de casus)
  4. Basis/ Detail: Software (4a: software basisopname, 4b: software detailopname)
  5. Alleen Detail: Toepassen detailmethodiek
 • De Energie-Index wordt vervangen door kWh
 • De opnametijd (van de basisopname) zal iets langer duren dan nu

 

Al met al gaat er voor iedereen veel wijzigen.

 

Wat heeft dit voor gevolgen voor jou als EPA-adviseur, EPC-adviseur of erkend deskundige?

Je moet bijgeschoold worden en examen doen. Een aanvullend examen voor bestaande EPA-adviseurs. Ben je nog geen EPA-adviseur dan moet je een volledig examen doen.

 

Wat heeft dit voor gevolgen voor je opdrachtgever?

Voor berekeningen die je maakt eerder dan 1 juli 2020 volgens oude regelgeving, maar waarvan de uitvoering van de energiebesparende maatregelen plaats zal vinden verderop in 2020, zal de oplevering zijn volgens de nieuwe regelgeving. Het resultaat kan dus anders zijn dan je bedoeld had. Zowel in negatieve als positieve zin. Onhandig: pas tegen het einde van 2019 zal de opnamemethodiek/software volgens de NTA 8800 bekend zijn. Houd hier wel rekening mee, zowel in je advies als je aanbieding naar je opdrachtgever.

 

Moet ik gaan wachten met examen doen als ik EPA-adviseur wil worden?

Wij denken dat het niet zinvol is om nu te wachten tot je examen kan doen volgens de nieuwe regelgeving. Je verspilt kostbare tijd, want je kan dan voorlopig geen EPA-(maatwerk)adviezen berekenen of geven. Dit heeft wel als gevolg dat je je moet bijscholen om de nieuwe NTA 8800 te leren kennen, zodat je goed voorbereid aan de slag kan blijven. Tevens is het handig kennis te hebben van zowel de oude en de nieuwe regelgeving.

 

Wanneer kan je bij ons terecht voor de bijscholing of de nieuwe trainingen?

Als de opnamemethodiek bekend is bij de overheid, de eindtermen van de examens definitief en de software aangepast bij de software-leveranciers kunnen we van start gaan. Wanneer dat precies is weten we nog niet exact. Zodra wij het weten hoor je het meteen!

 

Kosteloos downloaden NTA 8800 en kritiekversies ISSO 82.1 en 75.1

Al met al gaat er voor iedereen veel wijzigen. We houden je goed op de hoogte van de ontwikkelingen, nieuwe trainings- en examendata. Bij vragen kan je altijd bellen of mailen met Onze Joost.

 


 

Informatie over het vereenvoudigd energielabel VEL:

 

“De afgelopen maanden heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoek laten doen naar de systematiek van de energielabels. Vanuit de ontwikkelingen rond het klimaatakkoord neemt de behoefte aan een label dat een nauwkeuriger indicatie geeft van de energieprestatie van de woning steeds meer toe. Ook het invoeren van de nieuwe, verbeterde bepalingsmethode (NTA 8800) voor de energieprestatie van gebouwen heeft gevolgen voor de energielabels. De bestaande labels VEL en EI verdwijnen en daar komt een nieuw label voor in de plaats. Daardoor stoppen ook de werkzaamheden van de erkend deskundigen in hun huidige vorm. In deze email informeert RVO.nl u verder over de achtergrond, gevolgen en eventuele alternatieven. 

De vereenvoudigde methodiek VEL, die vanaf 1 januari 2015 wordt gebruikt voor het energielabel, is niet langer inzetbaar na het in werking treden van de nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800). Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het voor een woningeigenaar hiermee te complex wordt om de energetische kenmerken van een woning zelfstandig te begrijpen, herkennen en bewijzen. RVO.nl is daarom genoodzaakt de webapplicatie energielabelvoorwoningen.nl (VEL) vanaf 1 juli 2020 stop te zetten voor het aanvragen van energielabels. Vanaf die datum moeten woningeigenaren die een energielabel nodig hebben voor de verkoop of verhuur van hun woning, in plaats daarvan een energieprestatie-adviseur inhuren. Uw werkzaamheden als erkend deskundige zullen in verband hiermee helaas eindigen.

Deze ontwikkeling biedt mogelijk kansen voor u om als energieprestatie-adviseur volgens de NTA 8800 energielabels op te gaan nemen. Meer informatie over de mogelijkheden en eisen vindt u in het najaar op de site van InstallQ.

Daarnaast is het voor u wellicht interessant om de ontwikkelingen rondom de verduurzaming van woningen binnen uw gemeente/regio te verkennen. Veel gemeentes werken namelijk met energiecoaches om burgers op een laagdrempelige manier te adviseren over de verduurzaming van hun woning. Een voorbeeld hiervan vindt u op SwitchCollectief.

De komende periode gaat RVO.nl de verdere gevolgen van de beëindiging van het vereenvoudigd energielabel in kaart brengen. Mogelijk roept dit vragen bij u op. Wanneer u deze vragen aan RVO.nl stelt (liefst per mail via klantcontact@rvo.nl), zullen wij die uiteraard zo goed mogelijk beantwoorden. En zodra dat mogelijk is, zullen we u bovendien nader informeren.

Tot slot: Ook via de besloten groep voor erkend deskundigen op Energieslag kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

RVO.nl

De minister heeft de Tweede Kamer hierover op 28 juni geïnformeerd. De brief vindt u hier.”

ONZE JOOST IS ALTIJD UP-TO-DATE

NEEM JE CONTACT MET ME OP, ONZE JOOST?