Conditiemeten NEN 2767 Installaties voor eigenaren en beheerders

Conditiemeten Installaties NEN 2767 voor eigenaren en beheerders

Leer conditiemetingen van installaties interpreteren als eigenaar/ beheerder

Kosten    : € 650,00 excl. btw

 

Duur       :  1 dag

Lesdata 

Wat leer je?

Een van de cruciale invloeden op uw vastgoed rendement zijn de onderhoudskosten op (transport)installaties. Een methodiek om inzicht te krijgen in de staat van je vastgoed en installaties is het zogenaamde conditiemeten. Conditiemeten bied je een persoonsonafhankelijk oordeel over de staat van je installaties en de daarmee gemoeide kosten. De standaard toegepaste methode wordt volgens de NEN 2767 uitgevoerd.

 

Op dit moment leveren onderhoudsorganisaties/ installateurs je allerlei rapportages aan. We trainen je op lezen en interpreteren van NEN 2767 rapportages van je installateurs en onderhoudsbedrijven waaronder:

  • Introductie NEN 2767, uitleg NEN 2767 deel 1 en deel 2.
  • Het interpreteren van een NEN 2767 rapportage van installaties en maken van een conclusie.
  • Beoordeling op nut en noodzaak van de technische staat met betrekking tot gebreken en constructiefouten van de installatie.
  • Beoordeling van het verouderingsproces.
  • Installaties waarvan de installatiedatum niet herleidbaar is, worden qua ouderdom ingeschat.

Wat levert het op?

De meting van de conditie waarin (transport)installaties verkeren wordt in Nederland steeds vaker uitgevoerd conform de NEN 2767. Deze meting geeft inzicht in de status van de installatie, de betrouwbaarheid en onderhoudsbehoefte. De meting wordt steeds vaker gebruikt voor het opstellen van een MJOB.

 

Om dit objectief te doen wordt de conditie, ofwel de staat waarin de verschillende elementen van de transportinstallatie verkeerd volgens een vastgestelde methode vastgesteld door de installateurs en hieraan wordt een score gekoppeld. De score loopt van 1 tot 6, daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht. Een conditiescore van 3 wordt naar de maatstaf van de meeste woningstichtingen, vastgoedportefeuillehouders en andere eindgebruikers als voldoende beschouwd.

 

De cursus Conditiemeten geeft je zowel theoretisch als praktisch inzicht hoe om te gaan met deze methodiek en de gebrekenlijst conform de NEN 2767.

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van deelname.

Iets voor jou?

Deze cursus is voor jou als je werkzaam bent bij of voor een gebouweigenaar, en richt zich op de vakgebieden 6611, 6631 en 6632.

Investeren in jezelf

  • Inclusief cursusmap, lunch, koffie en thee.
  • De boeken NEN 2767-1 (Methodiek) a € 41,62 ex BTW en NEN 2767-2 (Gebrekenlijst) a € 74,40 ex BTW worden apart in rekening gebracht.

 

Meer weten?

Meer weten inhoudelijk over de cursus of over onze maatwerkoplossingen?

Mail ons: linda@onzejoost.nl

Of bel ons: 020 363 83 83