Cursus conditiemeten NEN 2767 voor Installateurs

Conditiemeten installaties NEN 2767 voor installateurs

Leer als installateur een conditiemeting uit te voeren volgens de NEN 2767

Kosten    : € 1050,00 excl. btw

 

Duur       :  2 dagen

Lesdata 

Wat leer je?

Een van de cruciale invloeden op  je vastgoed rendement zijn de onderhoudskosten op installaties. Een methodiek om inzicht te krijgen in de staat van je vastgoed is het zogenaamde conditiemeten. Conditiemeten biedt je een persoonsonafhankelijk oordeel over de staat van je installaties en de daarmee gemoeide kosten. De standaard toegepaste methode wordt volgens de NEN 2767 uitgevoerd.

 

We trainen en leiden je op in het doen van de conditiemeting voor installaties volgens NEN 2767 waaronder:

  • Introductie NEN 2767, uitleg NEN 2767 deel 1 en deel 2.
  • Het doen van een technische inspectie uitgevoerd naar aanleiding van preventief onderhoud.
  • Beoordeling van de technische staat met betrekking tot gebreken en constructiefouten van de installatie.
  • Beoordeling van het verouderingsproces.
  • Installaties waarvan de installatiedatum niet herleidbaar is, worden qua ouderdom ingeschat.
  • Leren rapporteren op basis van uniforme terminologie.
  • Rapportage met conditiescore van alle elementen.
  • Leren rapporteren van de elementen met beoordeling van doelmatigheid van alle installaties.

Wat levert het op?

De meting van de conditie waarin (transport)installaties verkeren wordt in Nederland steeds vaker uitgevoerd conform de NEN 2767.
Deze meting geeft inzicht in de status van de installatie, de betrouwbaarheid en onderhoudsbehoefte. Tevens kan de meting worden gebruikt voor het opstellen van een MJOB.

 

Om dit objectief te doen wordt de conditie, ofwel de staat waarin de verschillende elementen van de transportinstallatie verkeerd volgens een vastgestelde methode vastgesteld. Hieraan wordt een score gekoppeld. De score loopt van 1 tot 6, daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht. Een conditiescore van 3 wordt naar de maatstaf van de meeste woningstichtingen, vastgoedportefeuillehouders en andere eindgebruikers als voldoende beschouwd.

 

De cursus Conditiemeten geeft je zowel theoretisch als praktisch inzicht hoe om te gaan met deze methodiek en de gebrekenlijst conform de NEN 2767.

 

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van bekwaamheid.

Iets voor jou?

Deze cursus is voor jou als monteur en/of inspecteur werkzaam binnen de installatiebranche en je wilt leren conditiemeten volgens de NEN 2767.

Investeren in jezelf

  • Inclusief cursusmap, lunch, koffie en thee.
  • De boeken NEN 2767-1 (Methodiek) a € 41,62 ex BTW en NEN 2767-2 (Gebrekenlijst) a € 74,40 ex BTW worden apart in rekening gebracht.

 

Meer weten?

Meer weten inhoudelijk over de cursus of over onze maatwerkoplossingen?

Mail ons: linda@onzejoost.nl

Of bel ons: 020 363 83 83