Training Dakveiligheid - Onze Joost - Bel met 020 363 83 83

Dakveiligheid

Waar moet je aan voldoen op het gebied van dakveiligheid

Kosten    : € op aanvraag

 

Duur       :  1 dag

Lesdata 

Wat leer je?

Daken worden gevarieerd bezocht, van een enkele maal per jaar om de hemelwaterafvoer schoon te houden tot regelmatig vanwege onderhoud  aan de vele installaties die op het dak geplaatst zijn.

Volgens de bestaande wet en regelgeving en het in 2013 gewijzigde bouwbesluit dienen er voorzieningen getroffen te worden om onderhoud, storingen of reparaties veilig uit te voeren.Vaak zijn daken niet voorzien van voorzieningen om veilig te werken, in enkele gevallen zijn daken  wel voorzien van valbeveiliging, maar zijn er onnodig veel kosten gemaakt.

Onze cursus is altijd afgestemd op de werkzaamheden van de medewerkers. Als basis worden de Europese Richtlijnen gehanteerd, zoals deze zijn opgenomen in de thans geldende Arbowetgeving. Daarnaast houden wij ons aan eventuele branchevoorschriften zolang deze niet strijdig zijn met de Europese Richtlijnen. Door middel van praktijkopdrachten wordt de Wet en Regelgeving vertaald naar actuele situaties die tijdens het dagelijks werk kunnen voorkomen.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Inventariseren situatie cursisten
  • Uitleg Europese Richtlijnen, Arbowet, NEN normeringen en Bouwbesluit.
  • Verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid. De rol van de het ministerie van SZW (arbeidsinspectie) en verzekeringsmaatschappijen.
  • Dak Risico Inventarisatie & Evaluaties, taakrisico’s, V&G plannen.
  • Daktoegang, collectieve valbeveiligingsmiddelen, ankerpunten, kabeltrajecten etc.
  • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (praktijk)

Wat levert het op?

Tijdens deze eendaagse cursus ontvangt je alle informatie die nodig is om effectief, efficiënt en kostenbesparende het dak in te richten om de werkzaamheden veilig en toch praktisch te laten plaatsvinden.

Je ontvangt aan het eind van de dag een certificaat, betreffende Richtlijnen en RI&E model.

Iets voor jou?

Deze cursus is voor jou als gebouwbeheerder,  inspecteur, medewerker planmatig onderhoud en je wilt inzicht hebben in de regelgeving en toe te passen maatregelen/ aan te brengen voorzieningen op het gebied van dakveiligheid.

Investeren in jezelf

  • Deze opleiding wordt alleen incompany gegeven. Neem contact op voor meer info over de mogelijkheden en een prijsopgave.
  • Je krijgt kosteloos toegang tot de online leeromgeving van Onze Joost waar je alle lesstof vindt, kan oefenen en met je medestudenten en trainer contact kan onderhouden.
  • Je krijgt les van een specialist bomvol kennis en praktijkervaring.

 

Meer weten?

Meer weten inhoudelijk over de cursus of over onze maatwerkoplossingen?

Mail ons: linda@onzejoost.nl

Of bel ons: 020 363 83 83