Future Volkshuisvesting - Onze Joost

Future Volkshuisvesting

De woningcorporatiewereld, hoe zit die op dit moment in elkaar?

Kosten    : € intern 'on us'/ extern € 150,00

 

Duur       :  1 inspirerend avondprogramma

Lesdata 

Wat leer je?

De woningcorporatiewereld, hoe zit die op dit moment in elkaar en welke kant gaan wij op?

Wat is de toekomst van de sociale woningbouw, dat vraag Alfred Landmeter zich samen met jullie af op een inspirerende avond met elkaar.

 

Wat levert het op?

Ben je nog niet zo lang werkzaam in de corporatiesector of ga je hier binnenkort aan de slag, dan organiseert Onze Joost speciaal voor jou een bijeenkomst om je helemaal bij te praten over deze sector.

Aan de orde komen het ontstaan van de woningcorporaties, huidige wet- en regelgeving, toezicht, rol van steakhouders WSW en AW en de opgaaf waar corporaties voor staan.

Woningcorporaties zijn de afgelopen tijd veelvuldig in het nieuws geweest en niet altijd was dit positief. Dit heeft geleid tot aanpassing van wet- en regelgeving en de opgaaf welke de overheid corporaties heeft opgelegd.

Denk maar aan woningen meten gasloos worden, verduurzaming en vermindering van CO2-uitstoot, etc. Kerntaak van corporaties is het huisvesten van doelgroepen. Betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn sleutelwoorden. Dit alles stelt eisen aan de herijking van beleid en de organisatie van de corporatie.

Iets voor jou?

Onze Joost is een slimmerd die wil blijven ontwikkelen. Zo wordt Onze Joost een nóg betere vakman en een nóg gelukkiger mens. Dat werkt lekker.

Investeren in jezelf

en dat op een mooie avond, met een hapje, een toptrainer en een gezellig drankje als afsluiting.

Meer weten?

Meer weten inhoudelijk over de cursus of over onze maatwerkoplossingen?

Mail ons: linda@onzejoost.nl

Of bel ons: 020 363 83 83

Love this training, deel met je vrienden en collega’s: