NEN 3140 Installatie-/werkverantwoordelijke - Onze Joost

NEN 3140 Installatie-/werkverantwoordelijke

Na deze cursus weet je hoe je invulling moet geven aan het elektrisch veilig werken en het beheer voeren over de elektrische installaties en arbeidsmiddelen

Kosten    : € 145,00 excl. btw

 

Duur       : 

Lesdata 

• online cursus, dus op een voor jou geschikt moment

Wat leer je?

Als het gaat om elektrische veiligheid heeft de installatie- en/of werkverantwoordelijke een belangrijke rol binnen een organisatie. De installatieverantwoordelijke is eindverantwoordelijk voor de veilig- en bedrijfszekerheid van de elektrische installatie en de periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen. De werkverantwoordelijke houdt toezicht op het veilig uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden door VP-ers en VOP-ers.

Wat komt er aan bod:

 

Een veilige elektrotechnische bedrijfsvoering

 • Wetgeving
 • De Arboregelgeving
 • De NEN 3140

 

Risico’s verbonden aan het werken met elektriciteit

 • Gevaren
 • Elektrocutie
 • Kortsluiting (voorkomen)
 • Hoe te handelen bij een elektrisch ongeval

 

Veilig werken

 • Aanwijzingenbeleid
 • Personeel
 • Periodieke instructie
 • Procedures en werkinstructies
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Het leidinggeven aan veilig werken
 • Toestemming om met werkzaamheden te mogen beginnen
 • Werken in de nabijheid van actieve delen
 • Spanningsloos werken
 • Spanningsloos maken van een installatie
 • Keuring arbeidsmiddelen
 • Inspectie van elektrische installaties
 • Opstellen en uitvoeren van beheer en inspectieplannen

Wat levert het op?

De cursus wordt afgesloten met een kennistoets en bij een voldoende resultaat ontvang je het certificaat Installatie-/Werkverantwoordelijke NEN 3140.

 

Na afloop van de opleiding Installatie- en Werkverantwoordelijke NEN 3140 (IV NEN 3140 / WV NEN 3140) ben je weer een stuk bewuster van alle risico’s van het werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties. Je kunt ook de noodzakelijke maatregelen nemen om de werkzaamheden veilig uit te kunnen (laten) voeren.

Jouw werkgever kan je bovendien (weer) aanwijzen als Installatieverantwoordelijke of werkverantwoordelijke in het kader van de NEN 3140. Dat is goed voor jou en je werkgever!

Iets voor jou?

Deze opleiding is iets voor jou als je jouw vakkennis wil vergroten op het gebied van het beheren van elektrotechnische laagspanningsinstallaties. Of je wilt je verdiepen in het beheer van elektrotechnische installaties om een betere gesprekspartner te worden van jouw collega’s of opdrachtgevers.

 

Voorkennis/werkervaring

Om deze cursus succesvol te doorlopen is het van groot belang dat jouw werk- en denkniveau vergelijkbaar is met het WEB/MBO niveau 3 of hoger. Je hebt bij voorkeur een relevante elektrotechnische beroepsopleiding gevolgd en/of minimaal 5 jaar werkervaring in de elektrotechnische installatietechniek.

 

Bij de start van deze cursus dien je te beschikken over de normen en richtlijnen van de NEN 3140.

Investeren in jezelf

 • Je krijgt kosteloos toegang tot de online leeromgeving van Onze Joost waar je alle lesstof vindt en met je medestudenten en trainer contact kan onderhouden
 • Je krijgt les van een specialist bomvol kennis en praktijkervaring
 • De cursusonderwerpen worden in onderlinge samenhang vanuit een praktische invalshoek benaderd en zijn sterk gerelateerd aan jouw dagelijkse praktijk

 

Subsidie
Er zijn diverse regelingen voor het opleiden, in dienst nemen en behoud van personeel. Informatie over subsidies vind je onder meer op de website van jouw opleidingsfonds

Meer weten?

Meer weten inhoudelijk over de cursus of over onze maatwerkoplossingen?

Mail ons: linda@onzejoost.nl

Of bel ons: 020 363 83 83

Love this training, schrijf je nu hier in of deel met je vrienden en collega’s: