NEN 3140 Voldoende Opgeleid Persoon (VOP) - Onze Joost

NEN 3140 Voldoende Opgeleid Persoon (VOP)

Je verricht eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden (bijvoorbeeld tijdens het monteren van zonnestroomsystemen) maar je weet eigenlijk niet precies wat je doet en wat de gevaren zijn.

Kosten    : € 145,00 excl. btw

 

Duur       :  online zelfstudie

 

Lesdata  :

 • online cursus, dus op een voor jou geschikt moment

Wat leer je?

Veel mensen verrichten eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden (bijvoorbeeld tijdens het monteren van zonnestroomsystemen) terwijl ze eigenlijk niet precies weten wat ze doen en wat de gevaren zijn.

 

De NEN 3140 is de norm voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties. Vanuit wet- en regelgeving wordt je verwezen naar onder andere de NEN 3140 en de NEN-EN 50110. Deze normen geven richtlijnen voor de invulling van jouw bevoegd- en verantwoordelijkheden bij het verrichten van werkzaamheden aan of met elektrische installaties, machines en elektrisch gereedschap. Deze norm heeft als doel dat de elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen deugdelijk zijn en dat je veilig aan en met elektrische installaties werkt. Bovendien vereist de NEN 3140 dat personeel dat met elektrische installaties werkt periodiek over veiligheid wordt geïnstrueerd.

 

Dus ook al verricht je slechts eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden je moet je steeds bewust zijn van de gevaren en risico’s kunnen inschatten bij deze werkzaamheden. Daarnaast is het van groot belang dat je de elektrotechnische handelingen op een veilige manier uitvoert.

 

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Een veilige elektrotechnische bedrijfsvoering

 • Wetgeving
 • De Arboregelgeving
 • De NEN 3140

 

Risico’s verbonden aan elektriciteit

 • Gevaren
 • Elektrocutie
 • Kortsluiting (voorkomen)
 • Hoe te handelen bij een elektrisch ongeval

 

Veilig werken

 • Aanwijzingenbeleid
 • Personeel
 • Periodieke instructie
 • Procedures en werkinstructies
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Werken in de nabijheid van actieve delen
 • Spanningsloos werken
 • Spanningsloos maken van een installatie
 • Gereedschappen, hulpmiddelen en (persoonlijke) beschermingsmiddelen

 

De training wordt afgesloten met een kennistoets, bij een voldoende resultaat ontvang je een certificaat.

Wat levert het op?

Na deze training ben je in staat om veiliger en met meer inzicht elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren.
Jouw werkgever kan je bovendien (weer) aanwijzen – voor een periode van maximaal 3 jaar – als Voldoend Opgeleid Persoon.

Iets voor jou?

Je hebt geen elektrotechnische vooropleiding maar verricht wel eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden? Dan is deze training geschikt voor jou.

Ook als je opnieuw aangewezen moet worden als Voldoend Opgeleid Persoon kun je deze training volgen.

Investeren in jezelf

Door te investeren in jezelf laat je zien dat je veilig werkt, de procedures kent en risico’s goed kunt inschatten.

Je krijgt les van een specialist bomvol kennis en praktijkervaring.

De onderwerpen worden in onderlinge samenhang vanuit een praktische invalshoek benaderd en zijn sterk gerelateerd aan jouw dagelijkse praktijk.

Meer kennis is meer kansen

Met deze nieuwe kennis werk je aan jezelf en je carrière. Goed bezig! Die snappen we goed: we bieden daarom ook complete leer-werk-trajecten. Wij bieden je dan eerst een opleiding en vervolgens kan je bij ons aan het werk. Benieuwd naar onze mogelijkheden? Dan maken we graag een afspraak met je.

Meer weten?

Meer weten inhoudelijk over de opleiding of over onze maatwerkoplossingen?

Mail ons: meerweten@onzejoost.nl

Of bel ons: 020 363 83 83