Bouwkundige trainingen - Onze Joost

Deze basisopleiding bouwkunde is bedoeld voor mensen die van plan zijn in de bouw te gaan werken of dat reeds doen, maar nog geen of onvoldoende bouwkundige kennis hebben.   Het doel van deze opleiding is veel basiskennis op te doen. Je wordt wegwijs gemaakt in alle...

Je bent op zoek naar verdieping, inzicht en samenhang in je vak bouwkunde? Daar is deze opleiding voor bedoeld. In de basisopleiding leerde je wat, nu leer je waarom.   In 4 hele dagen wordt je aanwezige kennis verdiept en uitgebreid. Eerst leg je een technische basis, vervolgens...

Communiceren in de bouw gaat grotendeels via tekenwerk. Van belang is dan ook dat je deze taal goed beheerst. Dit vergemakkelijkt je werk bij het beoordelen van plannen en tijdens bouwvergaderingen.   De volgende onderwerpen komen voorbij: Navigatie in tekenwerk, waar vind je tekeningen Schaal Plattegronden, doorsneden,...

Gebouwgebreken: voor diverse zaken heb je een goed oog voor het herkennen en vooral herleiden van gebouwgebreken nodig. Het inschatten van de consequenties en aandragen van de juiste oplossingsmogelijkheden maakt je tot een goed specialist.   In de meeste reguliere opleidingen wordt weinig aandacht besteed aan gebouwgebreken....

Vocht, schimmel en koudebruggen, bouwfysische problemen. Hoe ga je ze te lijf?   In deze cursus leer je deze problemen bij de wortels aan te pakken. Eerst wordt behandeld hoe deze problemen ontstaan. Dat heeft vaak te maken met de bouwmethode en de gebruikte materialen. Je leert...

Om te weten welke werkzaamheden aan het gebouw je de komende jaren kan verwachten en wat die gaan kosten wordt een zogeheten Meer Jaren Onderhouds Begroting of -Plannning gemaakt (MJOB of MJOP). Hierin staan de werkzaamheden inclusief kosten die over de volledige exploitatie van het...

Platte daken vormen voor gebouweigenaren een belangrijke kostenpost. Kennis daarvan is daarom een vereiste, waarmee je grote kosten kan besparen en beheersen. Door kennis en inzicht te hebben van het dak kan efficiënt en bekwaam gestuurd worden op de kosten, onderhouds- en vervangcyclus en kunnen...

Een methodiek om inzicht te krijgen in de staat van gebouwen is het zogenaamde conditiemeten. Conditiemeten biedt een persoonsonafhankelijk oordeel over de staat van gebouwen en de daarmee gemoeide kosten. De standaard toegepaste methode wordt volgens de NEN 2767 uitgevoerd. Zonder inzicht in de gebouwonderdelen...

Nul-op-de-meter, is dat zo? In 1 jaar gemiddeld net zoveel energie produceren (door oa zon, wind en/of warmtepompen) als verbruiken (voor verwarming, warm tapwater, en apparaten). De energierekening staat na een jaar op 0. Dat is de bedoeling in ieder geval. Hoe kan je dat...