Installaties Archieven - Onze Joost

NEN 3140 Voldoend Opgeleid Persoon (VOP) De NEN 3140 is de norm voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties. Kosten: € 145,00 excl. btw Duur: online zelfstudie (3 uur) Lesdata: • online Wat leer je? Veel mensen verrichten eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden (bijvoorbeeld tijdens het monteren van zonnestroomsystemen) terwijl ze eigenlijk...

Een van de cruciale invloeden op  je vastgoed rendement zijn de onderhoudskosten op installaties. Een methodiek om inzicht te krijgen in de staat van je vastgoed is het zogenaamde conditiemeten. Conditiemeten biedt je een persoonsonafhankelijk oordeel over de staat van je installaties en de daarmee...