Veiligheid Archieven - Onze Joost

Daken worden gevarieerd bezocht, van een enkele maal per jaar om de hemelwaterafvoer schoon te houden tot regelmatig vanwege onderhoudĀ  aan de vele installaties die op het dak geplaatst zijn.   Volgens de bestaande wet en regelgeving en het in 2013 gewijzigde bouwbesluit dienen er voorzieningen getroffen...

Om verzekeringstechnische en ARBO-technische redenen zijn onder andere woningcorporaties en gebouweigenaren vaak verplicht medewerkers in dienst te hebben die in staat zijn op een veilige wijze liftpassagiers te bevrijden.   In 1 dagdeel wordt de cursist vertrouwd gemaakt met de eigen liftinstallatie (verschillende typen) door middel van...

Uit recente controles van de Inspectie van SZW (voormalige Arbeidsinspectie) blijkt dat er op twee derde van de bouwplaatsen, waar in opdracht van woningcorporaties gebouwd werd, sprake was van ongezond en/of onveilig werk.   Opdrachtgevers zoals woningcorporaties, gemeenten, ontwikkelaars, zijn medeverantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid op...