Eerstvolgende STAP-aanvraagmoment is op maandag 3 juli 2023, om 10.00 uur

Meer info

Wat is STAP-budget en hoe werkt het?

1. Wat houdt het STAP-Budget in? 

STAP-budget (Stimulering van de ArbeidsmarktPositie) is een subsidie vanuit de overheid voor arbeidsrelevante scholing. Met deze vergoeding kun je jouw positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Je kunt een vergoeding van maximaal € 1.000 per kalenderjaar aanvragen om te gebruiken voor scholing. 

2. Waarom is STAP in het leven geroepen?

De regeling om scholingskosten af te trekken bij de aangifte inkomstenbelasting is in december 2021 komen te vervallen. Het STAP-budget is dé nieuwe regeling om scholing en ontwikkeling mogelijk te maken.

3. Wanneer kom ik in aanmerking voor STAP-subsidie?
 • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. 
 • Je ontvangt geen andere financiering op het gebied van onderwijs. 
 • Je opleiding start binnen 5 maanden na het aanvraagmoment. 
 • Je hebt dit kalenderjaar nog niet eerder het STAP-budget ontvangen. 
 • Jouw gekozen opleiding is arbeidsmarkt-relevant. 
4. Heb ik recht op het STAP-budget als ik al een andere vorm van vergoeding of subsidie, van de overheid, voor scholing ontvang?

Nee. Je kunt geen STAP-budget aanvragen wanneer je recht hebt op een andere vorm van vergoeding voor scholingskosten, bijvoorbeeld studiefinanciering of scholingsvouchers. 

5. Ik ben al bezig met een cursus bij Onze Joost. Kan ik daar nog STAP-budget voor aanvragen?

Nee. Volg je al een cursus, of heb je deze onlangs afgerond, dan is het niet mogelijk het STAP-budget met terugwerkende kracht aan te vragen.

6. Ik volg een cursus middels het STAP-budget bij Onze Joost.
Kan ik in het nieuwe kalenderjaar opnieuw STAP-budget aanvragen? 

Ja. Het is mogelijk om voor een nieuwe cursus het STAP-budget aan te vragen. Het STAP-budget kan maximaal één keer per kalenderjaar worden toegekend (indien je het op tijd hebt aangevraagd en je voldoet aan de eerder genoemde voorwaarden).

7. Ik woon in het buitenland, kan ik gebruikmaken van het STAP-budget? 

Ja. Dit kan alleen als je volksverzekerd bent in Nederland. Dat houdt in dat je in de afgelopen 24 maanden minstens 6 maanden in Nederland hebt gewoond, gewerkt of een uitkering hebt gehad. De periode van 6 maanden geldt vanaf 3 maanden vóór de maand waarin je een aanvraag voor het STAP-budget hebt gedaan. 

Het STAP-budget aanvragen

8. Wanneer kan ik het STAP-budget aanvragen?

Het STAP-budget is sinds maart 2022 één keer per kalenderjaar in te zetten. De beschikbare subsidiepot wordt verdeeld over 6 aanvraagmomenten per kalenderjaar. Voor het jaar 2023 kan je jouw aanvraag doen op de volgende momenten: 

17 maart 2023

1 mei 2023

3 juli 2023, vanaf 10.00 uur – eerstvolgende STAP-subsidieronde

1 september 2023, vanaf 10.00 uur 

1 november 2023, vanaf 10.00 uur 

LET OP: In 2022 was het budget per ronde binnen 1-2 uur op.

9. Hoe vraag ik het STAP-budget aan?

Meld je vrijblijvend aan voor één van onze cursussen via de rode knop “met STAP ” op de desbetreffende cursuspagina. Je ontvangt binnen één werkdag jouw aanmeldingsbewijs als PDF in je mail.

Controleer de gegevens op jouw aanmeldingsbewijs nauwkeurig! Check ook je spambox, wanneer je de mail niet kan vinden.

Het aanmeldingsbewijs moet je uploaden in het STAP-portaal op het aanmeldmoment (zie vraag 8). Je kunt alvast de nodige informatie vinden via de website van het UWV.

Bekijk hier het STAP-aanmeldproces stappenplan. 

10. Wanneer moet ik mijn aanmeldingsbewijs uploaden bij het UWV? 

Het aanmeldingsbewijs moet je uploaden nadat je je met DigiD hebt ingelogd in het STAP-portaal. Dit kan alleen op één van de 6 aanvraagmomenten (zie vraag 8). Voor het volgende tijdvak betekent dit maandag 3 juli 2023, vanaf 10.00 uur.

11. Waar moet ik op letten bij mijn STAP-subsidie aanvraag bij het UVW?

In het STAP-portaal moet je jouw scholingsactiviteit en opleider selecteren.

LET OP: het is van cruciaal belang dat de keuze van scholing 1-op-1 overeenkomt met de scholingsnaam die op jouw STAP-aanmeldingsbewijs vermeld staat.

Zorg daarnaast dat je bij ‘opleider’ het volgende invult: Onze Joost B.V. Zo zijn staan wij in het DUO scholing-register. 

12. Waar moet ik op letten bij mijn STAP-subsidie aanvraag bij het UVW?

In het STAP-portaal moet je jouw scholingsactiviteit en opleider selecteren.

LET OP: het is van cruciaal belang dat de keuze van scholing 1-op-1 overeenkomt met de scholingsnaam die op jouw STAP-aanmeldingsbewijs vermeld staat.

Zorg daarnaast dat je bij ‘opleider’ het volgende invult: Onze Joost B.V. Zo zijn staan wij in het DUO scholing-register. 

13. Ik heb problemen op de UVW website tijdens het aanvragen van STAP, wat moet ik doen? 

Door de hoeveelheid belangstelling voor het STAP-budget, ervaart het UWV-platform weleens complicaties. Vooral bij het selecteren van de scholing, ervaart men dat de website langzaam reageert. Enkele tips: 

Wat kan je zoal verwachten?

 • Wachtrij
  • Blijf op de pagina! NIET de pagina vernieuwen, anders kom je weer achteraan de wachtrij te staan.
 • Een ‘Error’ melding
  • Blijf of de pagina! NIET de pagina vernieuwen
  • Wacht een minuut, wanneer er nog steeds niets gebeurt, klik dan één keer op vorige pagina en wacht weer een minuut.
  • Onze Joost kan NIET helpen bij complicaties op de website van het UWV.
14. Welke startdatum moet ik kiezen bij het aanvragen van mijn STAP-budget? 

Het UWV heeft 4 weken de tijd nodig om jouw aanvraag goed te beoordelen. De startdatum van jouw cursus moet daarom minimaal 4 weken na het STAP-aanvraagmoment zijn. Bij jouw aanvraag bij het UWV op één van de aanvraagmomenten (zie vraag 8) vul je de startdatum in die op jouw STAP-aanmeldbewijs staat. 

Voor het eerstvolgende aanvraagmoment:

Kies je voor een cursus die start met een e-learning? Vul dan een startdatum op of later dan 31 juli 2023 in. Het is niet mogelijk eerder te starten dan 4 weken na het aanvraag moment, bij het UWV. 

Kies je voor een cursus zonder voorafgaande e-learning? Vul dan een startdatum in die staat aangegeven bij data&locatie op de cursuspagina.

15. Heb ik een DigiD nodig om STAP-budget aan te vragen?

Ja. Je hebt een DigiD nodig om de STAP-aanvraag te kunnen doen. Heb je nog geen DigiD? Zorg dan dat je deze tijdig aanvraagt, want hier gaan ongeveer 3-5 werkdagen overheen. Klik hier om je DigiD aan te vragen. 

16. Ik heb een fout gemaakt bij het invullen van mijn STAP-aanmeldingsbewijs. Kan ik een wijziging doorgeven? 

Nee. Het is niet mogelijk wijzigingen aan te brengen op het STAP-aanmeldingsbewijs. Wil je iets wijzigen, dan dien je je opnieuw in te schrijven voor de cursus op de Onze Joost website en ontvang je een nieuw aanmeldingsbewijs van ons. 

Na mijn STAP-budget aanvraag

17. Wat gebeurt er na mijn STAP-aanvraag? 

Zowel jij als Onze Joost krijgt automatisch bericht van het UVW zodra je aanvraag is goedgekeurd. Is jouw aanvraag goedgekeurd, dan maken wij jouw inschrijving definitief. Daarna ontvang je zo snel mogelijk de nodige informatie van ons. Op de aangegeven startdatum ontvang je, indien van toepassing, het studiemateriaal en de inloggegevens voor de online leeromgeving.

Een belangrijke voorwaarde vanuit de overheid is dat je jouw cursus afmaakt binnen de aangegeven studieduur. Deze kan je terugvinden in het STAP-portaal op de UVW pagina.

18. Wanneer hoor ik of mijn STAP-aanvraag is goedgekeurd?

Het UWV behoudt een termijn van 4 weken om jouw aanvraag te controleren. Hoogstwaarschijnlijk wordt jouw aanvraag sneller verwerkt en ontvang je bericht van het UWV. Jouw startdatum blijft alsnog gewoon vaststaan.

19. Ik heb goedkeuring vanuit het UWV gekregen. Wanneer ontvang ik meer informatie?

Het kan even duren voordat Onze Joost jouw goedkeuring ontvangt. Zodra wij de goedkeuring ontvangen, sturen wij jou meer informatie toe.

20. Wat moet ik doen als mijn aanvraag is afgekeurd?

Wanneer jouw STAP-budget is afgekeurd, wordt jouw inschrijving bij Onze Joost automatisch geannuleerd. In de volgende aanmeldronde kun jij jouw STAP-budget weer opnieuw aanvragen. Hiervoor moet je altijd opnieuw een aanmeldingsbewijs bij Onze Joost aanvragen. Dit doe je door je opnieuw in te schrijven voor de gewenste cursus.

21. Wat zijn mijn verplichtingen als ik STAP-budget toegekend krijg?

Wanneer je gebruikt maakt van het STAP-budget, moet je er alles aan doen om de scholing af te ronden. Bij het succesvol afronden van een cursus ontvang je van Onze Joost een certificaat (bewijs van deelname).

Je bent verplicht om wijzigingen en vertraging door te geven aan het UWV. Lukt het bijvoorbeeld niet om de scholing geheel of op tijd af te ronden? Geef dit dan door aan het UWV. Wijzigingen of meldingen kunnen worden doorgeven via Mijn STAP-budget.

Als je je niet aan de verplichtingen houdt die bij het STAP-budget horen, kan het UWV de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Ook kan je maximaal 2 jaren worden uitgesloten van verdere toegang tot een subsidieaanvraag.

Meer informatie hierover kun vinden in de voorwaarden en regeling op de UVW STAP-pagina.

Overige vragen over het STAP-budget

22. Wat wordt verstaan onder een actieve studiehouding?

Wanneer je gebruik maakt van STAP-budget, dan verwacht de overheid dat je een actieve studiehouding hebt.

In de praktijk komt het erop neer dat je 80% van de lessen van jouw cursus doorlopen moet hebben binnen de genoemde studieduur. Uiteraard is helemaal afronden nog beter. 

23. Waarom ontvang ik een restfactuur voor mijn STAP-opleiding? 

Het UWV maakt de vergoeding voor jouw cursus automatisch over naar Onze Joost. Je ontvangt dus zelf geen geld op jouw rekening. Kost jouw studie meer dan €1.000,-? Dan ontvang jij hiervoor een restfactuur van ons. 

Kost jouw cursus bijvoorbeeld €1.210 inclusief BTW, dan betaalt de overheid €1.000 en moet je zelf nog €210 betalen.

Waarom Onze Joost?

 • Wij maken het simpel en boeiend.
 • Overbrengen dat je er echt iets aan hebt.
 • Trainers zijn vakdeskundigen én didactisch sterk.
 • Betrokken bij jou als cursist en je doel.

Shirley

Meer weten over deze cursus?

020 363 83 83
shirley@onzejoost.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief