Voordelen van een erkenning bij InstallQ - Onze Joost

Voordelen van een erkenning

Onderscheid jezelf als Erkend installateur

Hoe mooi zou het zijn als je je kunt onderscheiden als ‘Erkend installateur’ ten opzichte van een niet
erkende installateur. Maar nog belangrijker is dat je met een erkenning aan kunt tonen de juiste
kennis en vaardigheden te bezitten om hoogwaardige en veilige installaties te ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden.

Maar een erkenning aanvragen bij InstallQ kan pas als je aan kunt tonen dat je vakbekwaam bent. Helaas heb jij hebt niet de juiste vakdiploma’s om jouw vakbekwaamheid aan te kunnen tonen, maar ben je al jaren aan het werk in de installatie- en/of elektrotechniek en zit inmiddels bomvol kennis en ervaring. Je vraagt jezelf de laatste tijd steeds vaker af of het hebben van een erkenning wel zinvol is, want tja… werk heb je toch al en het ontbreken van een erkenning is nooit een probleem geweest. Welke toegevoegdewaarde heeft het dan om hier tijd, energie én geld in te steken?

Aantonen van vakbekwaamheid kan op verschillende manieren, onder meer door deelname aan een EVC traject bij Onze Joost.

Welke voordelen heeft deelname aan een EVC procedure voor jou?
Wat levert zo’n EVC traject nou eigenlijk op? Goede vraag! Die snappen wij volkomen. Lees in dat geval vooral verder, want…juist voor jou gaat het behalen van een erkenning een enorm verschil maken.

Stel je verricht al enige tijd elektrotechnische werkzaamheden maar wilt het zegelrecht aanvragen. Dit is waarschijnlijk de belangrijkste reden om een erkenning Elektrotechniek te willen verkrijgen. Voor het aanvragen van het zegelrecht heb je een erkenning van InstallQ (of v/h Sterkin of KvINL) nodig.

Wat is zegelrecht?
Het zegelrecht is bestemd voor erkende elektrotechnische installateurs en is bedoeld om veilig te kunnen werken aan (huis)installaties. Alleen een erkende installateur mag het zegel verbreken en na de werkzaamheden de oorspronkelijke situatie herstellen en de verzegeling opnieuw aanbrengen. Dit is niet alleen strafbaar voor de eigenaar van de woning, het kan achteraf mogelijk gevolgen hebben bij een verzekeringsschade.

Het zegelrecht stelt je dus in staat om veilig werkzaamheden te verrichten aan installatiedelen die normaal niet spanningsloos gemaakt kunnen worden. Op het moment dat je zegelrecht hebt, mag je:
• de zegels op de aansluiting verbreken en opnieuw aanbrengen;
• de hoofdzekering(en) verwijderen voor meet-, herstel- en onderhoudswerkzaamheden
• de zegels van het klemmendeksel van de elektriciteitsmeter verbreken;
• elektriciteitsmeters wisselen in opdracht van de netbeheerder.

Kortom, het zegelrecht geeft je daardoor meer bevoegdheden en meer ruimte om jouw werkzaamheden uit te breiden.

Na het positief doorlopen van de EVC procedure kun je een erkenning elektrotechnische laagspanningsinstallaties aanvragen bij InstallQ (voorheen Sterkin/KVINLL). Op basis van deze erkenning vraag je het zegelrecht aan bij de netbeheerder.

Persoonlijke positieve effecten
In verschillende sectoren zijn goede voorbeelden van EVC te vinden. Veelal spreken mensen die zich met EVC bezighouden over positieve effecten, zoals het verkrijgen van een beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen van de EVC kandidaat, beter inzicht in competenties door werkgevers, etc. Verschillende onderzoeken (Ecorys, ProfitWise), publicaties en goede voorbeelden (verzameld door Kenniscentrum EVC) laten positieve effecten zien op zelfbeeld, zelfvertrouwen en sturing van de eigen loopbaan.

Opleidingsverkorting en kostenbesparing
De gemiddelde opleidingstijd en daarmee de kosten wordt sterk terug gebracht. Door middel van EVC hoeven medewerkers alleen de onderdelen te volgen die ze werkelijk nodig hebben. Met behulp van EVC heeft Nedtrain de gemiddelde opleidingstijd teruggebracht van 320 naar 200 uur. In het onderzoek van Profitwise worden veronderstelde effecten als hogere vakbekwaamheid, beschikken over betere kwalificaties, verbeterd loopbaanperspectief en betere inzetbaarheid genoemd. In geval van diplomering kan worden gemeten in hoeverre EVC de opleidingsduur heeft verkort.

Nog meer voordelen van EVC technisch beheerder
• Het is de kortste weg voor de ervaren vakman die geen diploma bezit dat voldoet aan de eisen voor
technisch beheerder om deskundigheid aan te tonen, maar die wel inmiddels bomvol relevante
werkervaring zit
• Het resulteert in formele bevestiging van jouw ervaring en vakmanschap
• Je kunt direct het officieel branche-keurmerk ‘Erkend installateur’ aanvragen
• Geeft richting aan jouw volgende (loopbaan)stap

Testimonials
“Ik heb zelf 15 jaar geleden mijn eerste monteurs diploma behaald en ondertussen bij verschillende werkgevers ervaring opgedaan. Heb zowel installatiewerkzaamheden verricht maar ook installaties ontworpen en op basis van mijn ervaring klanten geadviseerd en monteurs aangestuurd. Ik heb vorig jaar het bedrijf van mijn vader overgenomen en wilde de bestaande erkenning continueren. Helaas beschikte ik niet over een vakdiploma op het juiste niveau, maar deelname aan het EVC traject bood hier uitkomst. Mijn in het verleden opgebouwde vakkennis en werkervaring zijn tijdens deze procedure vergeleken met de eisen die gesteld zijn aan de technisch beheerder.”

“Ik ben al jaren eigenaar van een klein (niet erkend) elektrotechnisch bedrijf en merk de laatste tijd steeds vaker dat mijn opdrachtgevers gaan vragen of ik ook erkend ben. Gelukkig was ik op de hoogte van de mogelijkheden van deelname aan een EVC traject.”

“Ik wilde lid worden van Techniek Nederland, maar was niet erkend. Nu ik door het doorlopen van een EVC traject mijn certificaat heb ontvangen, kan ik ook lid worden van Techniek Nederland.”