Kansen voor Energieprestatie-adviseurs

19 oktober 2023

Kansen voor Energieprestatie-adviseurs

Bijna een jaar na de invoering van de energielabelplicht zijn nog lang niet alle utiliteitsgebouwen gelabeld. Van 30 procent van de kantoren in Nederland is de energieprestatie zelfs nog nooit opgenomen. Werk aan de winkel dus!

Lang niet alle kantoren gelabeld

Sinds 2023 is een energielabel verplicht bij de verhuur, verkoop of oplevering van utiliteitsgebouwen. Denk daarbij aan gebouwen als scholen, kantoren en ziekenhuizen. De handhaving hiervan ligt bij de gemeenten die dit vaak weer uitbesteden aan regionale omgevingsdiensten. Tot nu blijft het bij waarschuwingsbrieven, maar de groeiende aandacht voor verduurzaming maakt de kans dat deze labelplicht binnenkort sterker gehandhaafd wordt groot.

Veel kantoren scoren lager dan het verplichte label C

Van de utiliteitsgebouwen die wel een label hebben, presteert nog zo’n 10% ondermaats. Uit recent onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt zelfs dat er in Nederland nog circa 8.500 kantoren energielabel G hebben. Die hebben nog een flinke weg te gaan.

Zonnepanelen en LED-verlichting kunnen het verschil maken

Kantoren die nu label D of E hebben, voldoen vaak met een eenmalige investering aan hun verplichtingen. Aanpassingen aan het energiebeleid, isolatie, minimale aanpassingen aan installaties of de plaatsing van LED-verlichting of zonnepanelen zijn vaak voldoende om de minimale eis van energielabel C te verkrijgen. Energieprestatie-adviseurs kunnen bedrijven begeleiden in dit proces. Daarbij is label C pas het begin. In de toekomst moeten gebouweigenaren rekening houden met de renovatiestandaard, die varieert van A++ tot A+++.

Van Woningen naar Utiliteit

De overstap van EnergiePrestatie-adviseurs Woningen naar Utiliteit is een logische. Het voordeel is dat het vaak om grotere gebouwen gaat en kapitaalkrachtiger eigenaren. Nu huurders zich steeds bewuster zijn van hun voetafdruk en strengere handhaving op de loer ligt, zullen meer vastgoedeigenaren moeten verduurzamen. Een uitbreiding van Woningen naar Utiliteit biedt dus kansen voor de toekomst.

Cursus EnergiePrestatie Utiliteit van Onze Joost

Onze Joost is hét netwerk voor versnellers van de energietransitie. De cursus EnergiePrestatie-adviseur Utiliteit (EP-U) bestaat uit een combinatie van praktische videolessen en 2 lesdagen. Optioneel is de cursus uit te breiden met een praktijkdag en een examentraining. Is een cursus EP-U wat voor jou? Schrijf je dan direct in.

Word EP-adviseur