Per 1 juli 2023: het gecertificeerde Maatwerkadvies

Eindelijk is hij daar (bijna): het gecertificeerde Maatwerk Advies. Wat is het, moet of mag het en hoe word je gecertificeerd maatwerk-adviseur?

Wat is het?

Sommige adviseurs maken al een tijdje verbeteradviezen: met welke energiebesparende maatregelen verbeter je het label, ga je energie besparen en wat zijn de terugverdientijden. Iedereen doet dat momenteel op zijn/haar eigen manier. Om daar lijn in te krijgen zijn er de delen 2 van de ISSO 75 en 82 geschreven: het opname- en rapportageprotocol van het maatwerkadvies. Hiermee kun je een compleet op maat gemaakt advies van hoge kwaliteit leveren en garanderen.

Wil je graag op de hoogte blijven van alle verdere ontwikkelingen over het EnergiePrestatie Maatwerkadvies? Registreer je nu hier


ISSO 75.2 en 82.2 in hoofdlijnen

Bij een compleet maatwerkadvies worden, volgens de ISSO 75.2 en 82.2, de volgende onderdelen meegenomen:

 • Een uitgebreidere opname, omdat er gekeken moet worden naar de eventuele mogelijkheden en kansen van energiebesparende maatregelen. Denk aan spouwbreedte, kruipruimte, ruimtebeslag installatie etc.
 • Het ‘fitten’ van het advies. In tegenstelling tot het energielabel gaat het maatwerkadvies wel uit van gebruikersgebonden energieverbruik en de omgeving waar het gebouw staat (en niet van gemiddelden). Daarom moet het verbruik gefit worden, zoals dat heet.
 • Het samenstellen van de verschillende mogelijkheden (pakketten met maatregelen) met bijbehorende investeringen en terugverdientijden.
 • En ook heel belangrijk: vermelding van gevolgen voor het comfort, binnenklimaat en gezondheid. Denk aan bouwfysische gevolgen zoals kans op schimmels in de woning en-/of utiliteitsgebouw.


Daarnaast moet je rekening houden met en kennis hebben van het Klimaatakkoord, Warmtevisies etc. om uiteindelijk een goed gecertificeerd maatwerkadvies te kunnen geven. Bij een gecertificeerd maatwerkadvies houd je je aan het opname- en adviesprotocol van de ISSO 75.2/82.2 volgens de BRL 9500. De maatwerkadviezen worden geregistreerd en ge-audit door een certificerende instelling.

Mag het of moet het?

Een gecertificeerd maatwerkadvies mag, het moet niet. Er worden echter veel belastingvoordelen, subsidies, hypotheekaanvragen e.d. aan gekoppeld. Als je daarvoor in aanmerking wilt komen zal een gecertificeerd maatwerkadvies vaak een vereiste worden. Ook om je te onderscheiden als een betrouwbare adviseur, goed opgeleid en met aantoonbare kennis van zaken is dit uiteraard een pré.

Hoe word je gecertficiteerd Maatwerk-adviseur ?

Net zoals je EnergiePrestatie-adviseur wordt, word je ook maatwerk-adviseur:

 • Je volgt een cursus waar je de juiste kennis en vaardigheden opdoet en kan oefenen voor het examen.
 • Het examen doe je bij één van de bekende exameninstituten (’t Examenpark, SNEI of Cito). Het examen zal bestaan uit een aantal meerkeuzevragen en een casus.
 • Als je het examen gehaald hebt en in bezit van het diploma bent, kan jouw bedrijf gecertificeerd worden door een van de certificerende instellingen.
 • Je schaft de juiste software aan. Vabi heeft momenteel al een werkende versie en deze is nu nog gratis beschikbaar, dit wordt een betaalde versie. UNIEC3 zal een versie per 1 juli beschikbaar hebben. Een iets onbekendere – De Twee Snoeken – zal ook maatwerkadvies-software uitbrengen.
 • Met het diploma maatwerkadviseur, bedrijfscertificaat en de juiste software kan je gecertificeerde maatwerkadviezen maken.

Ook net als bij de EnergiePrestatie-adviseur bestaan er verschillende maatwerk-adviseurs:

 • EP-W/basis maatwerkadviseur
 • EP-W/detail maatwerkadviseur
 • EP-U/basis maatwerkadviseur
 • EP-U/detail maatwerkadviseur

Het maatwerkadvies bij Onze Joost

Je kunt jouw examen goed voorbereiden door een cursus te volgen bij Onze Joost. Je moet, naast de kennis van het opnameprotocol, ook kennis hebben van bouwfysica, installaties, maar ook wet- en regelgeving zoals het Klimaatakkoord, Warmtevisies etc. Deze kennis is niet opgenomen in het protocol, maar leer je wel in onze cursus, zodat je goed voorbereid bent op het examen.


Wanneer kun je starten

Momenteel is ISSO bezig de eindtermen van het examen af te ronden en (oefen)examens samen te stellen. Als zij deze hebben afgerond, kunnen wij op basis van de (nieuwe) documenten de cursus samenstellen.

Ben je benieuwd naar wanneer wij de eerste cursusdata publiceren op onze website? Wil je graag op de hoogte gehouden worden? Registreer je dan voor onze update over het EnergiePrestatie Maatwerkadvies!

 

Waarom Onze Joost?

 • Online, klassikaal of hybride leren.
 • Profiteer van de STAP subsidie.
 • Docenten met de hands-on ervaring.
 • Persoonlijke aandacht voor jou als cursist.

Shirley

Meer weten over deze cursus?

020 363 83 83
shirley@onzejoost.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Het programma

Momenteel is ISSO bezig met de implementatie van het gecertificeerde maatwerkadvies ISSO 82.2 en ISSO 75.2. Als zij dit hebben afgerond, kunnen wij het programma van de cursus samenstellen.

 

Wil je graag op de hoogte blijven van alle verdere ontwikkelingen over het EnergiePrestatie Maatwerkadvies? Registreer je nu hier

 

Waarom Onze Joost?

 • Online, klassikaal of hybride leren.
 • Profiteer van de STAP subsidie.
 • Docenten met de hands-on ervaring.
 • Persoonlijke aandacht voor jou als cursist.

Shirley

Meer weten over deze cursus?

020 363 83 83
shirley@onzejoost.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Data
Tijden
Locatie

Waarom Onze Joost?

 • Online, klassikaal of hybride leren.
 • Profiteer van de STAP subsidie.
 • Docenten met de hands-on ervaring.
 • Persoonlijke aandacht voor jou als cursist.

Shirley

Meer weten over deze cursus?

020 363 83 83
shirley@onzejoost.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Investering

Jouw investering voor deze cursus zal tezamen met het opleidingsprogramma bekend worden gemaakt.

Wil je graag op de hoogte blijven van alle verdere ontwikkelingen over het EnergiePrestatie Maatwerkadvies? Registreer je nu hier

 

Waarom Onze Joost?

 • Online, klassikaal of hybride leren.
 • Profiteer van de STAP subsidie.
 • Docenten met de hands-on ervaring.
 • Persoonlijke aandacht voor jou als cursist.

Shirley

Meer weten over deze cursus?

020 363 83 83
shirley@onzejoost.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Waarom Onze Joost?

 • Online, klassikaal of hybride leren.
 • Profiteer van de STAP subsidie.
 • Docenten met de hands-on ervaring.
 • Persoonlijke aandacht voor jou als cursist.

Shirley

Meer weten over deze cursus?

020 363 83 83
shirley@onzejoost.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Is deze cursus ook wat voor jou?