Wijkgerichte aanpak: van het gas af.

Nederland moet van het gas af. Om dit duurzame doel te kunnen realiseren is de samenwerking tussen stakeholders, bij de uitvoering van een wijkgerichte aanpak, van essentieel belang.

De warmtetransitie is een complex samenspel tussen gemeenten, omwonenden, woningbouwcorporaties, marktpartijen en andere organisaties. Deze partijen hebben verschillende belangen en werken vanuit hun eigen terrein aan een duurzame leefomgeving.

Wil jij leren hoe je de verschillende belangen kunt verenigen binnen de warmtetransitie? Volg dan de cursus  ‘Wijkgerichte aanpak: van het gas af’ bij Onze Joost.

De Klimaatwet en de warmtetransitie: samen van het gas af.

In de Klimaatwet is vastgelegd dat we de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk moeten verminderen. Een onderdeel van deze verduurzaming is de reorganisatie van onze warmtevoorziening – de warmtetransitie. We moeten afstappen van aardgas en gebruik maken van duurzame alternatieven o.a. voor het koken en het verwarmen van woningen.

Gemeenten hebben de regie over het planmatig en wijkgericht aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Hoe dit wordt uitgevoerd, is per gemeente vastgelegd in een ‘warmtevisie’.  Een warmtevisie, ook wel transitievisie genoemd, is een beleidsplan dat gemeenschappelijke focus creëert en richting geeft aan een wijkgerichte aanpak in de realisatie van de warmtetransitie. Het plan bevat ook een tijdpad, dat aangeeft welke wijk, in een betreffende gemeente, van het gas afgaat.

Gemeenten moesten voor het einde van 2021 een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. Deze omvat een enorme transitie waarin 8 miljoen gebouwen (woonhuizen, bedrijfspanden en maatschappelijke gebouwen) van het aardgas af moeten zijn. Deze gebouwen worden geïsoleerd en voorzien van een duurzaam alternatief.

Het plan dient iedere 5 jaar te worden geactualiseerd, zodat nieuwe ontwikkelingen en inzichten kunnen worden opgenomen.

De warmtetransitie heeft veel impact op Nederlandse huishoudens en bedrijven.

Op welke manier kun je de belanghebbenden actief betrekken bij samenwerking, zodat er een breed draagvlak ontstaat? In de cursus ‘Wijkgerichte aanpak: van het gas af’ gaan we daar dieper op in.

Wat leer je tijdens deze cursus

Tijdens de cursus leer je onder andere:

 • wat een wijkgerichte aanpak is en waarom dit belangrijk is;
 • wat de mogelijkheden van een wijkgerichte aanpak zijn;
 • hoe je een wijkgerichte aanpak regisseert;
 • hoe je inzicht krijgt in de verduurzaming van de bebouwde omgeving;
 • hoe je communiceert met stakeholders over de wijkgerichte aanpak;
 • hoe je stakeholders betrokken en gemotiveerd krijgt om deel te nemen aan de aanpak.

Wat levert de cursus op?

Na de cursus weet je alles over de warmtetransitie, de ontwikkeling van aardgasvrije woon- of werkgebieden. Je leert hoe je deze via de Transitievisie Warmte kunt vertalen naar wijkgerichte uitvoeringsplannen.

Voor wie?

De cursus is geschikt voor beleidsmedewerkers bij gemeenten en andere publieke organisaties, ingenieursbureaus, adviesbureaus, ontwikkelaars, ontwerpers, bouw- en installatieondernemer. De cursus is tevens interessant voor bewoners en bedrijven, die willen bijdragen aan de energietransitie en geïnteresseerd zijn in duurzame oplossingen voor hun wijk.

 

Waarom Onze Joost?

 • Online, klassikaal of hybride leren.
 • Profiteer van de STAP subsidie.
 • Docenten met de hands-on ervaring.
 • Persoonlijke aandacht voor jou als cursist.

Schrijf je in voor STAP

Shirley

Meer weten over deze cursus?

020 363 83 83
shirley@onzejoost.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Programma

Hieronder leggen wij uit hoe het programma voor deze cursus eruit ziet. Je kunt jouw kennis naar eigen wens uitbreiden met cursussen zoals de Klimaatwet en Participatie en draagvlak creëren Omgevingswet.

 

Dag 1

In deze les leggen we eerst de basis: warmte/warmtetransitie. Vervolgens gaan we in op huidige ontwikkelingen op het gebied van warmtenetten. We bespreken en behandelen businesscases en maken opdrachten. Je leert (nog beter) samenwerken, een onderwerp dat bij de realisatie van een wijkgerichte aanpak ontzettend belangrijk is.

De onderwerpen die worden behandeld zijn:

 • warmtetransitie
 • de transitievisie Warmte
 • uitvoeringsplannen
 • warmtenetten
 • samenwerken met stakeholders

 

Dag 2

Tijdens de tweede lesdag leer je hoe je anderen (actief) kunt laten meewerken aan wat jij denkt dat nodig en/of gewenst is? Je krijgt inzicht in welke kennis en vaardigheden nodig zijn om draagvlak te creëren. Je maakt kennis met de verschillende achtergronden waarom mensen wel of niet willen veranderen.

De duurzame transformatie van de gebouwde omgeving is ingrijpend,  maar biedt ook nieuwe kansen. De kunst is om je goed in te leven in de ander en zijn/haar context. Waarom zou de ander zich willen verbinden aan dat wat jij voorstelt dat nodig en/of gewenst is?


De onderdelen die we behandelen zijn:

 • het op gang brengen van vastgelopen processen binnen wijkuitvoeringsplannen;
 • het organiseren van informatiebijeenkomsten;
 • nieuwe ontwikkelstrategieën gericht op waardecreatie;
 • best practices (geslaagde praktijkvoorbeelden) bespreken.

 

Waarom Onze Joost?

 • Online, klassikaal of hybride leren.
 • Profiteer van de STAP subsidie.
 • Docenten met de hands-on ervaring.
 • Persoonlijke aandacht voor jou als cursist.

Schrijf je in voor STAP

Shirley

Meer weten over deze cursus?

020 363 83 83
shirley@onzejoost.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Data
Tijden
Locatie
Ma, 06 november 2023
Ma, 13 november 2023
10:00 - 16:00
10:00 - 16:00

Waarom Onze Joost?

 • Online, klassikaal of hybride leren.
 • Profiteer van de STAP subsidie.
 • Docenten met de hands-on ervaring.
 • Persoonlijke aandacht voor jou als cursist.

Schrijf je in voor STAP

Shirley

Meer weten over deze cursus?

020 363 83 83
shirley@onzejoost.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Investering

De transitie naar een duurzame toekomst is onvermijdelijk en heeft invloed op ons allemaal: overheden, bewoners, bedrijven en winkeliers. Het is belangrijk, dat we ons daarop voorbereiden. Door te investeren in jezelf kun je jouw kennis over de energietransitie, vaardigheden en zelfvertrouwen vergroten. Dit is essentieel voor zowel jouw carrière als jouw persoonlijke groei. Klinkt goed, toch? Wij helpen je graag op weg!  

Bij Onze Joost zijn wij goed in het vereenvoudigen van ingewikkelde onderwerpen. Onze cursus ’Wijkgerichte aanpak: van het gaf af’’ biedt verhelderende inzichten in de wijkgerichte aanpak om Nederlandse wijken te transformeren naar duurzame wijken zonder aardgas. De cursus bestaat uit twee klassikale dagen, ook wel onze meet-ups genoemd.

Meet-ups

Tijdens de meet-ups leer je over de verschillende aspecten van de warmtetransitie en hoe deze toegepast kunnen worden. Daarnaast is er ruimte voor interactie en het uitwisselen van kennis en ervaringen met medecursisten.

De meet-ups voor deze cursus bestaan uit twee klassikale dagen van elk 6 uur. De cursus start om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Kosten

De investering voor de cursus ‘’Wijkgerichte aanpak: van het gas af’’ is € 1.080,- exclusief btw.

Deze kosten zijn inclusief:

 • twee klassikale cursusdagen (meet-ups);
 • begeleiding door een ervaren hands-on docent tijdens de meet-ups;
 • een hand-out van de presentatie als naslagwerk per mail;
 • een kladblok en een pen;
 • koffie en thee, fruit, een tussendoortje en een vegetarische lunch.

STAP-budget voor bij- en omscholing naar een kansrijk beroep

Het STAP-budget maakt de bij- en omscholing naar een kansrijk beroep toegankelijker. Super fijn, want met de energietransitie in volle gang wordt de vraag naar geschoolde werknemers, met name in de publiek sector, steeds groter.

Wil jij bouwen aan je eigen toekomst én die van Nederland? Kies dan voor de cursus ''Wijkgerichte aanpak: van het gas af''. Jouw investering voor deze cursus bedraagt  € 1.306,80,- inclusief btw. Door het STAP-budget aan te vragen via het STAP-portaal van het UWV, kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van € 1.000,-. Je betaalt zelf dan nog maar € 306,80,-.

Lees meer over de STAP-regeling op onze STAP-pagina

Waarom Onze Joost?

 • Online, klassikaal of hybride leren.
 • Profiteer van de STAP subsidie.
 • Docenten met de hands-on ervaring.
 • Persoonlijke aandacht voor jou als cursist.

Schrijf je in voor STAP

Shirley

Meer weten over deze cursus?

020 363 83 83
shirley@onzejoost.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Waarom Onze Joost?

 • Online, klassikaal of hybride leren.
 • Profiteer van de STAP subsidie.
 • Docenten met de hands-on ervaring.
 • Persoonlijke aandacht voor jou als cursist.

Schrijf je in voor STAP

Shirley

Meer weten over deze cursus?

020 363 83 83
shirley@onzejoost.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Is deze cursus ook wat voor jou?