EP-regelgeving, per 1 januari 2021 van kracht.

1 januari 2021

Ik hoor je denken: “Wat nu?”

1. Je bent nog geen EPA-adviseur en twijfelt of je examen moet doen volgens de huidige of nieuwe regelgeving. Wachten of niet…

Als je nu aan het werk wilt, dan doe je gewoon opleiding en examen volgens de huidige regelgeving. Je kan dan meteen aan de slag. De nieuwste aanvulling op de regelgeving bevat vooral aanpassingen in de terminologie om zo Woningen en Utiliteit nog dichter bij elkaar te brengen. Wij passen nu al de nieuwe begrippen en toevoegingen van de ISSO toe op de lesstof.

Klik hier om naar onze EP-W opleiding te gaan.

2. Je wilt alleen de aanvullende examens halen, want je bent al als EPA-adviseur aan het werk.

Je kunt alleen nog de aanvullende route volgen wanneer je eerder dit jaar bent gezakt voor jouw examen. Tot 1 november kan je dan nog op herkansing. Samen met jou kijken we naar de struikelpunten en zorgen we ervoor dat je het aanvullende examen de volgende keer wel haalt.

Klik hier voor onze lesdata

Toch nog vragen? Logisch.

We kunnen ons voorstellen dat je alsnog vragen hebt wat het slimste is om te doen. Dan staan we je graag persoonlijk te woord en helpen je. Neem dan contact op met onze afdeling opleidingen via opleidingen@onzejoost.nl of bel ons op 020 363 83 83.

Er zijn veel wijzigingen geweest in de energieprestatiewereld. Alles overzichtelijk op een rijtje:

 • EPA-U/W wordt de EP-basisopname / EP-detailopname volgens de NTA 8800:
  • Alleen een energie adviseur met een diploma EP-basisopname of EP-detailopname mogen de opnames doen. Dus een bestaande EPA adviseur doet bijscholing en een verplicht ‘bijscholings-examen’. Nieuwe adviseurs een volledig nieuw examen. Meld je dus bijtijds aan voor de training en het examen.
  • Planning training en examens: sinds het derde kwartaal van 2019 zijn de BRL en ISSO’s definitief. In december 2020 en augustus 2021 hebben deze een update gekregen. De derde druk van de ISSO’s wordt naar verwachting in het derde kwartaal officieel gepubliceerd. Ook wordt de software daarop aangepast. Ook worden de (her)opleidingen en (her)examens aangepast op de nieuwe terminologie.
 • Het vereenvoudigd energielabel (VEL) is vervangen.
  Per 1 januari 2021 geen vereenvoudigd energielabel meer, maar opname volgens nieuwe methodiek NTA 8800, dus gediplomeerd en gecertificeerd werk volgens de NTA 8800. Dat betekent bijscholing en volledig examen doen. Zie onderaan de informatie van RVO hierover.
 • EPC voor nieuwbouw bij de aanvraag omgevingsvergunning verdwijnt en is ook vervangen.
  Voor nieuwbouw is de EPC door de EP-detailopname vervangen, dus ook gediplomeerd en gecertificeerd werk volgens de NTA 8800. Tevens werken we met een ‘BENG-label’ bij oplevering, wat staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen.
 • De jaarlijks verplichte opfrisser EP wordt vanaf 2022 verwacht.
  Omdat men net opnieuw is geschoold en een ‘(bij)scholings-examen’ heeft gedaan, voor de nieuwe regelgeving, is besloten de opfrisser van de huidige regelgeving in 2021 te laten vervallen.

Wat is er precies verandert:

 • Er zijn 4 verschillende energieprestatie-adviseurs:
  • EP Woningen-basisopname adviseur
  • EP Woningen-detailopname adviseur
  • EP Utiliteit-basisopname adviseur
  • EP Utiliteit-detailopname adviseur
 • Basis-opname: toe te passen bij de bepaling van de huurpunten. In vergelijking met de detailopname worden hier conservatieve aannames gedaan (zoals Rc-waarden etc) en kost dit minder tijd.
 • Detail-opname: toe te passen bij nieuwbouw. Bij bestaande bouw is de keuze aan de gebouweigenaar dit toe te passen om een beter beeld te krijgen. Het mag, maar hoeft niet. In sommige gevallen is de detailopname verplicht bij de aanvraag van subsidies of belastingvoordelen. Hier worden beslisschema’s uitgeklapt en onderdelen (zoals Rc-waarden) gedetailleerd bepaald. Eens detailmethode opgenomen bij de woning, altijd detailmethode opnemen in de toekomst.
 • Registratie van adviseurs in QBIS wordt het ‘vakpaspoort InstallQ’.
 • Bestaande adviseurs doen een bijscholings-examen, nieuwe adviseurs volledige examens. Het bijscholings-examen is gericht op de verschillen tussen de nieuwe NTA en de huidige eindtermen.
 • Een volledig examen bestaat uit de volgende onderdelen. Je kan examen doen tot EP-Basis- of -Detailadviseur.
 1. Basis/Detail: Meerkeuzevragen
 2. Basis/ Detail: Gebouw schematiseren
 3. Basis/ Detail: Gebouw opnemen (de casus)
 4. Basis/ Detail: Software (4a: software basisopname, 4b: software detailopname)
 5. Alleen Detail: Toepassen detailmethodiek
 • De Energie-Index wordt vervangen door kWh
 • De opnametijd (van de basisopname) zal iets langer duren dan nu

Al met al gaat er voor iedereen veel wijzigen.

Wat heeft dit voor gevolgen voor je opdrachtgever?

Voor berekeningen die je maakt eerder dan 1 juli 2020 volgens oude regelgeving, maar waarvan de uitvoering van de energiebesparende maatregelen plaats zal vinden verderop in 2020, zal de oplevering zijn volgens de nieuwe regelgeving. Het resultaat kan dus anders zijn dan je bedoeld had. Zowel in negatieve als positieve zin. Onhandig: pas tegen het einde van 2019 zal de opnamemethodiek/software volgens de NTA 8800 bekend zijn. Houd hier wel rekening mee, zowel in je advies als je aanbieding naar je opdrachtgever.

Moet ik gaan wachten met examen doen als ik EP-adviseur wil worden?

Wij denken dat het niet zinvol is om nu te wachten tot je examen kan doen volgens de nieuwste regelgeving. Je verspilt kostbare tijd, want je kan dan voorlopig geen EP-labels en adviezen berekenen of geven. Wel is het belangrijk altijd de nieuwste regelgeving en documentatie bij te houden, zodat je goed voorbereid aan de slag kan blijven. Tevens is het handig kennis te hebben van zowel de oude en de nieuwe regelgeving.

Wanneer kan je bij ons terecht voor scholing, bijscholing of nieuwe trainingen?

Wij werken altijd met de nieuwste uitgaves van de documenten en de nieuwste versies van software, bij de verschillende software-leveranciers.

Kosteloos downloaden NTA 8800 en kritiekversies ISSO 82.1 en 75.1

 • NTA 8800 2020 + het laatste amendement  
 • De nieuwste ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 zijn beschikbaar op ISSO Open. De interpretatiedocumenten zijn te vinden bij de 2e druk versies, onder het kopje ‘specificaties’ en dan bij ‘downloads’. Naar verwachting staan de samengevoegde publicaties voor november 2021 in de databank.

Al met al gaat er voor iedereen veel wijzigen. We houden je goed op de hoogte van de ontwikkelingen, nieuwe trainings- en examendata. Bij vragen kan je altijd bellen of mailen met Onze Joost.


Informatie over het vereenvoudigd energielabel VEL:

“De afgelopen maanden heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoek laten doen naar de systematiek van de energielabels. Vanuit de ontwikkelingen rond het klimaatakkoord neemt de behoefte aan een label dat een nauwkeuriger indicatie geeft van de energieprestatie van de woning steeds meer toe. Ook het invoeren van de nieuwe, verbeterde bepalingsmethode (NTA 8800) voor de energieprestatie van gebouwen heeft gevolgen voor de energielabels. De bestaande labels VEL en EI verdwijnen en daar komt een nieuw label voor in de plaats. Daardoor stoppen ook de werkzaamheden van de erkend deskundigen in hun huidige vorm. In deze email informeert RVO.nl u verder over de achtergrond, gevolgen en eventuele alternatieven. 

De vereenvoudigde methodiek VEL, die vanaf 1 januari 2015 wordt gebruikt voor het energielabel, is niet langer inzetbaar na het in werking treden van de nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800). Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het voor een woningeigenaar hiermee te complex wordt om de energetische kenmerken van een woning zelfstandig te begrijpen, herkennen en bewijzen. RVO.nl is daarom genoodzaakt de webapplicatie energielabelvoorwoningen.nl (VEL) vanaf 1 juli 2020 stop te zetten voor het aanvragen van energielabels. Vanaf die datum moeten woningeigenaren die een energielabel nodig hebben voor de verkoop of verhuur van hun woning, in plaats daarvan een energieprestatie-adviseur inhuren. Uw werkzaamheden als erkend deskundige zullen in verband hiermee helaas eindigen.

Deze ontwikkeling biedt mogelijk kansen voor u om als energieprestatie-adviseur volgens de NTA 8800 energielabels op te gaan nemen. Meer informatie over de mogelijkheden en eisen vindt u in het najaar op de site van InstallQ.

Daarnaast is het voor u wellicht interessant om de ontwikkelingen rondom de verduurzaming van woningen binnen uw gemeente/regio te verkennen. Veel gemeentes werken namelijk met energiecoaches om burgers op een laagdrempelige manier te adviseren over de verduurzaming van hun woning. Een voorbeeld hiervan vindt u op SwitchCollectief.

De komende periode gaat RVO.nl de verdere gevolgen van de beëindiging van het vereenvoudigd energielabel in kaart brengen. Mogelijk roept dit vragen bij u op. Wanneer u deze vragen aan RVO.nl stelt (liefst per mail via klantcontact@rvo.nl), zullen wij die uiteraard zo goed mogelijk beantwoorden. En zodra dat mogelijk is, zullen we u bovendien nader informeren.

Tot slot: Ook via de besloten groep voor erkend deskundigen op Energieslag kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

RVO.nl

De minister heeft de Tweede Kamer hierover op 28 juni geïnformeerd. De brief vindt u hier.”